הודעות חודשיות במדעי היהדות

הודעות על אירועים ודדליינים שהתפרסמו
בחודש האחרון ושמועדם חל אחרי ה-10.11.21

תאריך פרסום: 10 בנובמבר 2021

להרשמה לקבלת הודעה במייל עם פרסום מהדורה חדשה לחצו כאן