הודעות חודשיות במדעי היהדות

הודעות על אירועים ודדליינים
שהתפרסמו בין 11 – 27 בדצמבר 2021
ושמועדם חל אחרי ה-27.12.21

תאריך פרסום: 27 בדצמבר 2021

להרשמה לקבלת הודעה במייל עם פרסום מהדורה חדשה לחצו כאן