< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // תזכורת / פרויקט מחקר: ארבע ערי הקודש - קריאה להקמת קבוצות מחקר [יד בן צבי / ירושלים] דדליין=5.8.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2070801/

פרויקט מחקר: “ארבע ערי הקודש” – קול קורא להקמת קבוצות מחקר בשנת תשפ”ג
פרויקט מחקר: “ארבע ערי הקודש”
קול קורא להקמת קבוצות מחקר בשנת תשפ”ג
המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה – יד יצחק בן-צבי

רקע
ארבע “ערי הקודש” (או ארצות הקודש) הוא כינוי קיבוצי לצפת, טבריה, חברון וירושלים. זהו כינוי שהיה שגור בפי יהודים בתקופה העות’מאנית, ככל הנראה מאמצע המאה ה-17, וראשיתו קשורה ככל הנראה בארגון התרומות הנשלחות מהגולה לארץ וחלוקתן.
במסגרת המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, הוחלט לערוך מיזם מחקר מקיף על ארבע ערים אלה. מחקר זה יאפשר לבחון את תולדותיה של כל אחת מהערים, את תושביה ואת אופייה, את מקומה במרקם החיים של הארץ, את מערכת היחסים בין שתי הערים הצפוניות – צפת וטבריה, ושתי הדרומיות – חברון וירושלים, ואת כל ארבע הערים כמכלול, החל מן התקופה העות’מאנית.
כמהלך מרכזי של מיזם מחקר זה אנו מעוניינים להקים קבוצות מחקר בנושאים המפורטים מטה או בנושאים קרובים אליהם.
כל קבוצת מחקר תרוכז על ידי חוקר.ת מוביל.ה ותכלול חוקרים וחוקרות, שאליהם יצטרפו תלמידים ותלמידות מחקר העוסקים בתחום, במטרה להציג מגוון מחקרים והשקפות. קבוצות המחקר יכללו משתתפים ממוסדות מחקר שונים ומתחומי דעת מגוונים. כל קבוצת מחקר תקיים מפגשים חודשיים ולקראת סוף השנה יתקיים יום עיון שבו יוצגו עבודות פרי מפגשי המחקר האלה. פירות המחקר ישמשו בסיס לפרסומים שונים בפורמטים מגוונים: בלוג, פודקאסט, מאמרים בכתבי עת או כרך של מאמרים מסכמים.
תלמידי מחקר שישתתפו בקבוצות המחקר יוכלו לזכות במלגות קטנות שיוענקו בסיום שנת הפעילות.

להלן כמה הצעות לנושאי עבודה אפשריים של קבוצות המחקר (חוקרים וחוקרות הרוצים להקים קבוצת מחקר יכולים, כמובן, להציע נושאים נוספים):
א. קבוצות מחקר ממוקדות נושא:
1. ארבע ערי הקודש בתקופה העות’מאנית: מקורו של המושג ומשמעותו
2. תולדותיה של כל אחת מארבע הערים כמקרה מבחן עצמאי
3. צפת וטבריה: ערי הגליל והזיקות ביניהן
4. ירושלים וחברון:
– הקשר בין מקום קבורה ומקום קדוש לאורך הדורות ובשלוש הדתות
– מסורות קודש, מקומות קדושים ועלייה לרגל בעת העתיקה ובימי הביניים – יהודים, נוצרים ומוסלמים
5. הדרך מירושלים לחברון ואתרים לאורכה לאורך הדורות
6. מסורות קדושה וביטוין באדריכלות ובאומנות (למשל ההתפתחות בניין מערת המכפלה, ציורי המקומות הקדושים בכתבי עולי רגל ונוסעים )
7. יחסים בין-עדתיים ובין-דתיים בארבע ערי הקודש
8. גלי הגירה והשפעתם על כל אחת מערי הקודש

הצעות לקבוצת מחקר יש להפנות אל המכון לחקר ארץ-ישראל ויישובה ביד בן צבי עד 5.8.2022 באמצעות הדוא”ל: marva@ybz.org.il (נא לציין בנושא: קבוצת מחקר ארבע ערי הקודש).
ההצעה צריכה לכלול את שמות המשתתפים ואישור הסכמה שלהם, כותרת קבוצת המחקר ותקציר בן עמוד אחד של מגמת המחקר.
התשובות יישלחו עד 30.8.2022.

https://www.ybz.org.il/?CategoryID=563&ArticleID=8364#.YsF_z3ZBxPY

Message publisher
שרי קרן אלמוג המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה machonei@ybz.org.il 02-5398855
Full address
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added