קול קורא // תזכורת / לכנס: כנס שביל הסנהדרין הרביעי [ישראל & מקוון 10/22] דדליין=15.7.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2050400/

4th Annual Sanhedrin Trail Conference

קול קורא לחוקרים, מרצים, מדריכים ואנשי שטח בשנים האחרונות נחנך בגליל שביל מטיילים נושאי חדש – שביל הסנהדרין. ההליכה בשביל מזמנת תכנים רבים בהם נפגש ההולך בשביל – בדמויות שונות מעולמם של חכמים , בכתביהם ומאמריהם, באתרים עצמם , בנושאי הסטוריה וארכיאולוגיה , נושאי טבע ונוף לאורך תואי השביל ועוד.
הכנס מיועד לעסוק בנושאים אקדמים מחקריים הקשורים לשביל הסנהדרין שנחנך לאחרונה על ידי רשות העתיקות , ובנושאים שונים הקשורים לתכנים המתלווים לתוואי השביל. בכנס יהיו מושבים בהם יוצגו עבודות בנושאים שונים. כל מושב יוקדש לנושא אחר : הסטוריה, ארכיאולוגיה , טבע ונוף, חברה וכלכלה , ספרות חז"ל , אישים ודמויות. אורך ההרצאה 20 -25 דקות ולאחר מכן 5 דקות לשאלות .
נא לשלוח הצעה בת עמוד אחד לכל היותר .
נא לשלוח קורות חיים בפורמט מקוצר ולצרף שם מוסד אקדמי, תואר

למרצים מחו"ל יתאפשר להעביר הרצאה מקוונת בזום

============================================================

The 4th Annual Sanhedrin Trail Conference
Call on researchers and field personnel.

A new themed hiking trail was recently inaugurated in the Galilee – the Sanhedrin Trail. Walking the path invites many contents in which the path-walker meets – like different figures from the world of sages, in their writings and articles, the sites themselves , topics of history and archeology, nature and landscape and other topics along the trail and more.

The conference will have sessions where works on various topics will be presented. Each session will be dedicated to a different topic: history, archeology, nature and landscape, society and economics, sage literature, personalities and figures.
The conference is intended to deal with academic research issues related to the Sanhedrin Trail recently inaugurated by the Israel Antiquities Authority, and various topics related to the content that accompanies the trail route – History, Archaeology, Rabbinic Literature, LandScape and Nature , Sociology , Minorities etc.
The length of every lecture is 20-25 minutes and then 5 minutes for questions.

Please submit aproposal for lecture of maximum one page.
Lecturers out side of Israel can deliver their lecture via zoom meeting.
Please send a CV in abbreviated format and attach the name of an academic institution, and academic degree

www.mlh-gsi.org

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה