< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / ערב עיון: מגדר, משפחה ורפואה בקרב היהודים הספרדים בארץ ישראל וסביבתה [יד בן צבי / ירושלים] 23.6.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2060800/

מגדר, משפחה ורפואה
בקרב היהודים הספרדים בארץ ישראל וסביבתה
ערב עיון של מרכז עודד וטוני אליָשׁר
יום חמישי | 23.6.2022, כ"ד בסיון תשפ"ב | 17:30-15:00 | ביד יצחק בן־צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
15:00 התכנסות
15:30 ברכות
פרופ' מרים פרנקל, האוניברסיטה העברית בירושלים, ראשת מכון בן־צבי
15:35 מושב א': חיי משפחה
יו"ר: ד"ר דותן ארד, אוניברסיטת בר־אילן, ראש מרכז אליָשׁר
ד"ר מיכל בן־יעקב, מכללת אפרתה | ההון התרבותי של אלמנות בארץ ישראל – מתיחת הגבולות והרחבת פעילותן
פרופ' מרגלית שילה, אוניברסיטת בר־אילן | מזרח ומערב נפגשים בירושלים: מבט מגדרי
16:20 הפסקה
16:35 מושב ב': נשים ורפואת נשים
יו"ר: פרופ' רינה לוין מלמד, מכון שכטר למדעי היהדות
ד"ר טלי בוסקילה, האוניברסיטה העברית בירושלים | התמודדות עם בעיות פוריות בקהילות היהודיות העות'מאניות במזרח התיכון
ד"ר קטיה שמיד, Centro de Ciencias Humanas y Sociales (Madrid) | Health and Prayer of Sephardi Women in the Orient
אנאבלה אספרנסה, האוניברסיטה העברית בירושלים | השימוש בצמחחי מרפא להפסקת היריון בקרב דוברות לאדינו בשלהי התקופה העות'מאנית: מבט אינטגרטיבי
ההשתתפות ללא תשלום. בהרשמה מראש | 02-5398855 | act.ybz.org.il

https://act.ybz.org.il/he/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8-236

מפרסם ההודעה
אפרת אבן Efrat Even רכזת מנהלה Administrative Coordinator מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח The Ben-Zvi Institute טל: 02-5398844 tel: פקס: 02-5612329 fax: mbz@ybz.org.il
כתובת מלאה
יד יצחק בן-צבי, אבן גבירול, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה