תעריפי העלאה, קידום ופרסום הודעה

** המידע נכון למועד הצפייה בדף זה, ועשוי להשתנות בכל עת **


העלאה בסיסית של הודעה לרמה

דהיינו: העלאתה של ההודעה לאתר והצגתה בדף הנחיתה של הניוזלטר

שווי בנקודות:

הודעה רגילה

הודעה על דבר מה הכרוך בתשלום

נקודה אחת

לפי תוכן ההודעה

העלאה חוזרת של הודעה מחושבת בנקודות כהודעה חדשהקידום הודעה ברמה

* הבלטת ההודעה בדף הנחיתה של הניוזלטר

* הצגת ההודעה במייל של הניוזלטר

* הצגת ההודעה בדף הפייסבוק של רמה

שווי קידום ההודעה באחת, שתיים או שלוש מהאפשרויות הללו:

הודעה רגילה

הודעה על דבר מה הכרוך בתשלום

בגוף המייל של הניוזלטר

3 נקודות

לפי תוכן ההודעה

בדף הנחיתה של הניוזלטר

2 נקודות

לפי תוכן ההודעה

בדף הפייסבוק של רמה

2 נקודות

לפי תוכן ההודעהפרסום באמצעות באנרים

לדוגמאות של אפשרויות הפרסום לחצו כאן

בקרדיטים *

בתשלום - תעריף רגיל

תדירות / תקופה

דוגמאות

A -באנר בסיידבר

15 קרדיטים

500 ש"ח

7 ימים.
ניתן לחלק ל-3 ו-4 ימים

דוגמה

B - באנר ראשי בדף הבית

10 קרדיטים

350 ש"ח

7 ימים.
ניתן לחלק ל-3 ו-4 ימים

C - באנר ברצף החדשות בדף הבית

1-2 קרדיטים

35-70 ש"ח

תעריף ליום, משתנה לפי מספר הימים ניתן להציג עד שבועיים.

D - באנר במדורים

10 קרדיטים

350 ש"ח

7 ימים.
ניתן לחלק ל-3 ו-4 ימים

E במייל ניוזלטר: הבלטה בצבע ו/או העברה לאתר המפרסם

15 קרדיטים

500 ש"ח

חד פעמי

F - באנר בדף הנחיתה של הניוזלטר

15 קרדיטים

500 ש"ח

נשאר בדף ללא הגבלת זמן

ע - הבלטה בצבע בדף הנחיתה של הניוזלטר

12 קרדיטים

400 ש"ח

נשאר בדף ללא הגבלת זמןאת/ה עשוי/ה למצוא עניין ב: