קידום הודעה

** המידע נכון למועד הצפייה בדף זה, ועשוי להשתנות בכל עת **


העלאה בסיסית של הודעה לרמה

דהיינו: העלאתה של ההודעה לאתר והצגתה בדף הנחיתה של הניוזלטר

שווי בנקודות:

הודעה רגילה

הודעה על ספר

הודעה על דבר מה הכרוך בתשלום

1 נקודות

2 נקודות

לפי תוכן ההודעה

העלאה חוזרת של הודעה מחושבת בנקודות כהודעה חדשהקידום הודעה ברמה על ידי:

* הבלטת ההודעה בדף הנחיתה של הניוזלטר

* הצגת ההודעה במייל של הניוזלטר

* הצגת ההודעה בדף הפייסבוק של רמה

שווי קידום ההודעה באחת, שתיים או שלוש מהאפשרויות הללו:

הודעה רגילה

הודעה על ספר

הודעה על דבר מה הכרוך בתשלום

קידום אחד

3 נקודות

5 נקודות

לפי תוכן ההודעה

שילוב של שני קידומים

5 נקודות

8 נקודות

לפי תוכן ההודעה

שילוב שלושה קידומים

7 נקודות

10 נקודות

לפי תוכן ההודעהאת/ה עשוי/ה למצוא עניין ב: