< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / יום עיון: יעץ וביקורים בארכיון [האיגוד לארכיונאות / ת"א] 20.7.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2070404/

האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע מזמין ליום עיון:
יעץ וביקורים בארכיון

יום העיון יתקיים ביום רביעי, 20 ביולי 2022, כ״א בתמוז תשפ״ב
בבית ציוני אמריקה, רח' דניאל פריש 1, תל אביב

תכליתו של יום העיון לדון בהיבטים שונים של הביקור בארכיון, בדגש על הייעץ שניתן לחוקרים ולמתעניינים טרם הגיעם לארכיון ובשעת הביקור בו, וכן בממשקים בין המבקרים לארכיון ולארכיונאי/ת בשעת הביקור, שאמורים להפוך את הביקור למיטבי.

בתכנית
9:00 – התכנסות

9:30 – ברכות ופתיחה

9:45 – 11:15 – מושב ראשון: יעץ בארכיונים – מבט אקדמי-מחקרי
יו"ר: רחל ריינשטיין, מנהלת ארכיון רעננה

פרופ' ליאת קוזמא, האוניברסיטה העברית
ציפיות המרצה משירותי הייעץ בארכיון בעת ביקור עם סטודנטים
ד"ר אסף זלצר, אוניברסיטת חיפה
ביקורים בארכיון – תכליתם, הכנתם וביצועם
ד"ר לביא שי, יד יצחק בן צבי ומכללת דוד ילין
סקר ביקורי מרצים וסטודנטים בארכיון – תוצאות ותובנות

11:15 – 11:45 – הפסקה

11:45 – 13:15 – מושב שני: יעץ מקדים – לפני הביקור בארכיון
יו"ר: נוני ירון, ארכיון פתח תקווה

גב' סימון שלאיכטר, הארכיון הציוני המרכזי
יעץ בארכיון בעולם משתנה: מחשבות ותובנות
ד"ר שולי לינדר-ירקוני, ארכיון העיר חיפה
יעץ מקוון בארץ ובעולם: רשתות חברתיות ומדריכים

13:15 – 14:00 – הפסקת צהריים

14:00 – 15:30 – מושב שלישי – בשירותי הייעץ: פאנל יועצים
סוגיות אתיות ומנהליות בעת מתן יעץ – פאנל שאלות ותשובות
מנחה: ד"ר לביא שי, מנהל ספרייה וארכיונים, יד יצחק בן צבי

[רשימת המשתתפות.ים תתפרסם בהמשך]

• שימו לב: ההרשמה היא מקוונת – ראו בקישור המצורף
• ההרשמה מסתיימת ב- 17/7/2022.
• תכנית יום העיון ושינויים אחרונים יופיעו באתר האיגוד.
• בכל שאלה, הערה או בירור בנוגע להרשמה, ניתן לפנות להדס אביבי מוועדת פרסומים ורשתות חברתיות בדוא"ל: publications.aia@gmail.com או בטלפון: 052-8564842 או ללביא שי מהוועדה להשתלמות בדוא"ל: educationcommittee.aia@gmail.com

• עלות יום העיון: 60 ₪ לחברי האיגוד; 100 ₪ למשתתפים חיצוניים
אופן התשלום:
1. ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית (עדיף):
שם המוטב: האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע
חשבון מספר: 1049780, בנק לאומי – מספר 10, סניף דניה – מספר 635.
2. למשלמים בהמחאה: יש לרשום את ההמחאה לפקודת האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע, ולשלוח בדואר רשום לכתובת: גב' אילנה אלון, האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע, הרצוג 6, גבעתייים, מיקוד: 5358605
אנא שלחו סריקה של הצ'ק והעבירו במייל לגזברית אילנה אלון, בכתובת: gizbarut.aia.@gmail.com
חשוב מאוד לציין עבור מי ההמחאה. במקרה שנשלחת המחאה אחת עבור כמה אנשים יש לציין במפורש את כל השמות.
4. האיגוד ישלח דרישת תשלום למקומות העבודה רק על פי בקשה. לא יתקבלו התחייבויות מכל סוג שהוא (התחייבות מקומות עבודה וכו').
• ניתן לשלם בהמחאה אישית ולבקש החזר תשלום ממקום העבודה.

https://www.archives.org.il/cgi-webaxy/item?853

 

מפרסם ההודעה
דודו אמיתי יו"ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע chairperson.aia@gmail.com 052-4475458
כתובת מלאה
בית ציוני אמריקה, רח' דניאל פריש 1 ת"א
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה