< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / מענק: להצעות מחקר עבור מרכז המחקר למדעי החברה בראי היהדות צפת-פאלם ביץ' [ללא תלות במקום] דדליין=20.7.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2070202/

מרכז מחקר צח"ר-פאלם ביץ' למדעי החברה בראי היהדות

מרכז המחקר מזמין את החוקרות והחוקרים מהמוסדות האקדמיים המוכרים בארץ ובחו"ל (בעלי תואר דוקטור ומעלה), להגיש הצעות למחקר או לכתיבת מאמרים המתאימים למטרת מרכז המחקר. על המחקר לעסוק בכל אחד מתחומי מדעי החברה לרבות קרימינולוגיה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, חינוך, משפט, מנהל ציבורי וכיוצא בזאת.
חשוב לציין שעל הרעיון המחקרי להתבסס על הידע המצוי בכתבי הקודש היהודיים.

גובה המענק – עד 2000$ לכל אחת מארבע ההצעות הזוכות.
https://drive.google.com/file/d/1sy1bhiOEo70WTVpE-I0P-GgsBglVE1Lg/view

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה