אתר רמה הינו מיזם עצמאי שמטרתו להנגיש מידע וכלים לקהילה האקדמית בישראל. האתר נולד מתוך צורך במידע, בשקיפות ובהרחבת האופקים המקצועיים של האקדמיה בישראל וכן בפתיחתה אל הציבור הרחב. האתר אינו תלוי באף גורם (אקדמי או אחר) ואינו ממומן על ידי אף מוסד. כל ההכנסות הן ממנויים ומשמשות לתפעולו השוטף… להמשך

אירועים

ספרים חדשים