< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה לדוקטורט בקרן אייסף [כלל ארצי] דדליין 31.7.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2061206/

שלום רב,

בהמשך לפועלה של קרן אייסף לעידוד המצוינות האקדמית והמנהיגות החברתית בקרב חוקרים/ות וסטודנטים/ות מהפריפריה החברתית-כלכלית בישראל, אנו מפרסמים בזאת קול קורא
להגשת מועמדות להצטרפות לתכנית הדוקטורט באייסף לשנת תשפ”ג (2022-2023).

התכנית מיועדת לסטודנטים/ות וחוקרים/ות המתעתדים/ות ללמוד תואר שלישי במוסדות הלימוד בישראל בשנה”ל התשפ”ג ובכפוף לתנאים הבאים:

1. סטודנטים הרשומים כדוקטורנטים באוניברסיטה בישראל (תתבקשו להעביר אישור שלב א`/קבלה) .
2. מצוינות אקדמית
2. רקע חברתי-כלכלי של המועמד ומשפחתו
3. תרומה קהילתית, פעילות ומנהיגות חברתית ומודעות חברתית
4. עדיפות לסטודנטים/ות יוצאי צבא או שרות לאומי מלא
5. עדיפות לסטודנטים/ות המתחילים בשנת תשפ”ב את השנה הראשונה ללימודי הדוקטורט. יתרת לימודים של 3 שנים לפחות – חובה!
6. תינתן עדיפות לבוגרי קרן אייסף
7. תינתן עדיפות לסטודנטים.ות מתחום ה STEM.

בברכה,
שני אריאלי
מנהלת רשת הבוגרים ותכנית עמיתי אייסף לדוקטורט
shani@isef.org.il
073-3725108

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added