אירוע // כנס: הכנס השנתי ה-50 של האגודה לקידום הלימודים הקלאסיים בישראל [אב"ג / באר שבע] 15-16.6.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2060326/

The 50th Annual Conference of the Israel Society for the Promotion of Classical Studies

הכנס ה-50 של האגודה לקידום הלימודים הקלאסיים בישראל

16-15 ביוני 2022, טז'-יז' בסיון תשפ"ב | אוניברסיטת בן-גוריון בנגב | בניין 51, אודיטוריום 015

June 15th–16th, 2022 | The Marcus Family campus of Ben-Gurion University of the Negev | Building no. 51, auditorium 015

DAY 1: WEDNESDAY JUNE 15 2022

9:15-9:45: REGISTRATION

9:45-10:00: GREETINGS

Prof. Chaim Hames, Rector, Ben-Gurion University of the Negev

Prof. David Wettstein, Dean of Humanities, Ben-Gurion University of the Negev

Prof. Jonathan Price, Tel Aviv University, President, ISPCS

11:00-10:00: מושב 1: עתיד הלימודים הקלאסיים בישראל

יו"ר: מרב חקלאי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אורי אמיתי, אוניברסיטת חיפה

לימודים קלאסיים בישׂראל – מכאן לאן

עמית ברץ, מכללת אורנים

לימודים קלאסיים בבתי הספר בישראל

10:00-11:00: SESSION 1 (HEBREW): The Future of Classics in Israel

Chair: Merav Haklai, Ben-Gurion University of the Negev

Ory Amitay, Haifa University

Classics in Israel Today and Tomorrow

Amit Baratz, Oranim College

Teaching Latin in Israeli high schools

11:00-11:15: COFFEE BREAK

11:15-12:15: SESSION 2: The Future of Classics: Cognitive Studies

Chair: Rachel Zelnick-Abramovitz, Tel Aviv University

Yulia Ustinova, Ben-Gurion University of the Negev)

Embodied Cognition and the Study of Ancient Behaviour

Andrea Rotstein, Hebrew University of Jerusalem

Cognitive Classics: A Personal Journey

12:15-13:30: LUNCH BREAK

13:30-14:30: SESSION 3: The Future of Classics: Classics and Exact Sciences (Part I)

Chair: Ory Amitay, Haifa University

Orly Lewis, Hebrew University of Jerusalem

Anatomy in Ancient Greece and Rome: An Interactive Visual and Textual Atlas

Gil Gambash, Haifa University

Classical Climate and Environment

14:30-14:45: COFFEE BREAK

14:45-15:45: SESSION 4: The Future of Classics: Classics and Exact Sciences (Part II)

Chair: Orly Lewis, Hebrew University of Jerusalem

Dimitar Iliev, St. Kliment Ohridski University of Sofia

Social Intersections and Diversity in the Roman East as Seen in the Telamon Collection of the Greek Inscriptions from Bulgaria

Michal Bar Asher Siegal, Ben-Gurion University of the Negev

Interdisciplinary Research in Israel: New Avenues in Jewish Studies in Late Antiquity

15:45-16:00: COFFEE BREAK

16:00-16:45: SESSION 5: Fifty Years of Classics in Israel

Chair: Jonathan Price, Tel Aviv University, President, ISPCS

Deborah Gera, Hebrew University of Jerusalem

16:45-18:15: SESSION 6: The Future of Classics: Confucianism and Romanness – Pietas, Iustitia, Prudentia, Fidelitas, Civilitas. Universal Virtues between Confucianism and Romanness in the Confucius Sinarum Philosophus (1687)

Chair: Yuval Givon, Ben-Gurion University of the Negev

Andrea Balbo, University of Turin

The Classics and their Rhetorical Influence within the Confucius Sinarum Philosophus

Elisa Della Calce, University of Turin

Pietas and Iustitia in the Proemialis Declaratio

Simone Mollea, University of Turin

Prudentia, Fidelitas and Civilitas in the Proemialis Declaratio

18:15-18:30: COFFEE BREAK

18:30-19:30: Evening Performance

Yelena Iaffe, Introduction to Greek music

Declamation of Greek and Latin poetry by students, Organized by Yelena Iaffe

19:30: CONFERENCE DINNER

DAY 2: THURSDAY JUNE 16 2022

9:30-11:30: SESSION 7: Greek History and Literature

Chair: Ariadne Konstantinou, Bar-Ilan University

Dylan James, Haifa Center for Mediterranean History (zoom-talk)

Local Guides in the Classical Greek Historians

Keren Freidenreich, The Graduate Center, City University of New York

Alcibiades in Thucydides: On Democratic Tolerance toward the Homeric Hero

Henry L. Spelman, Merton College, Oxford

Schools, Reading, and Poetry in the Early Greek World

Alexandros Kampakoglou, Trinity College, Oxford (zoom-talk)

Daphnis in the Middle: Theocritus’ Inter-generic Poetics and the Origins of the Bucolic Genre

11:30-11:45: COFFEE BREAK

11:45-13:00: ANNUAL GENERAL MEETING

13:00-14:15: LUNCH BREAK

14:15-15:15: KEYNOTE SPEAKER

Chair: Jonathan Price, Tel Aviv University, President, ISPCS

Emily J. Gowers, Cambridge University (zoom-talk)

Sallust’s Salient Snails

15:15-15:30: COFFEE BREAK

15:30-17:00: SESSION 8: The Future of Classics: The New Frontier

Chair: Karolina Sekita, Tel Aviv University

Michael Paschalis, University of Crete (zoom-talk)

The Past and Present of Latin in Greece

Teddy Fassberg, Tel Aviv University

New Frontiers in Greco-Arabic Studies: Belles Lettres

Giacomo Loi, Johns Hopkins University – Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Paris

Beyond the Limits of Analogy: Classical Myth and Hebrew Holocaust Literature

17:00-17:15: CLOSING REMARKS

Jonathan Price, Tel Aviv University, President, ISPCS

http://www.israel-classics.org/?page_id=143&lang=he

http://www.israel-classics.org/?page_id=138

מפרסם ההודעה
מרב חקלאי haklaime@bgu.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בניין 51, אולם 015
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה