< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // קבוצת מחקר: חוקרות ומדעניות יהודיות באקדמיה הגרמנית בראשית המאה ה-20 או: מה נותר מנתר? [ליאו בק / ירושלים] דדליין להרשמה=10.7.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2070807/

קול קורא! קבוצת מחקר בנושא חוקרות ומדעניות יהודיות באקדמיה הגרמנית בראשית המאה העשרים או: מה נותר מנֶתֶר?
מכון ליאו בק ירושלים, Sophie Davis Forum on Gender and Conflicts, Franz Rosenzweig Minerva Research Center, HUJI, והקתדרה ע”ש בראון לתולדות היהודים בגרמניה באוניברסיטת בר-אילן מזמינים חוקרות וחוקרים בכל שלב אקדמי להגיש מועמדות לקבוצת מחקר שתפעל בשנת הלימודים תשפ”ג.

אמי נתר (1882-1935) הייתה אישה פורצת דרך באקדמיה הגרמנית. היא הייתה מדענית יהודייה גרמניה, שהשפיעה רבות ועיצבה את פניה של האלגברה המודרנית. “משפט נתר” מ-1918, הקרוי על שמה, הפך לאבן פינה בפיזיקה המודרנית ובתורת היחסות הכללית. בתחילת דרכה, בשל היותה אישה, היא לא הורשתה להירשם לאוניברסיטה, דבר שהותר לה רק ב-1904. את הדוקטורט סיימה בהצטיינות יתרה ב-1907, אך לא הורשתה ללמד במשך שנים רבות על אף שבשנים אלו התבססה כאישה יחידה בין המתמטיקאים הבולטים בתקופה. בזכות שינוי חקיקה בעקבות תבוסת גרמניה במלחמת העולם הראשונה, אפשרו לה כאישה לקבל מינוי באקדמיה, כך זכתה נתר במעמד זוטר של מרצה מן החוץ. עליית הנאצים לשלטון קטעה את הקריירה האקדמית של נתר, שפוטרה בשל יהדותה. היא הצליחה לעזוב את גרמניה לארצות הברית, שם התקבלה לעבודה כמתמטיקאית במכללת ברין מאר, מכללת נשים יוקרתית.
בשל מעמדה והשפעתה יוצאי הדופן, נתר תהווה עבורנו מודל שבאמצעותו נבקש להעמיק את הדיון בחוקרות ומדעניות יהודיות בגרמניה מנקודת מבט רחבה.

קבוצת המחקר תיפגש אחת לחודש במהלך השנה האקדמית 2022-2023 והיא פתוחה לחוקרות וחוקרים צעירים, בכל הרמות האקדמיות החל ממוסמך, ומתעניינים אחרים מישראל ומחוצה לה. הקבוצה תהיה בין אוניברסיטאית ורב תחומית, בדגש היסטורי. המפגשים יהיו מקוונים ופרונטליים ומועדם יתואם בין משתתפי הקבוצה. מפגש היכרות ראשון ייערך במכון ליאו בק ירושלים.

בקשות למועמדות לקבוצה יש להגיש עד לתאריך ה-10 ביולי 2022.

את הבקשה יש לשלוח אל רעיה מיכאלי לכתובת המייל: leobaeck@leobaeck.org

https://leobaeck.org/news/%d7%a7%d7%95%d7%9c-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90-%d7%9c%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%9e%d7%94-%d7%a0%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%9e%d7%a0%d7%aa%d7%a8/

Message publisher
יעל בן אבי yaelbenavi2@gmail.com
Full address
מכון ליאו בק, בוסתנאי 33, ירושלים, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added