שליחת הודעות לאתר

את ההודעות להפצה ברשת יש להעביר באמצעות הטופס המתאים

זכאות שליחת הודעה: 

בטרם תשלחו את ההודעה, נא וודאו שאתם רשומים לרשת. שליחת הודעה ללא הרשמה תגרום לעיכוב בהפצה. אורחים (מנויים חינמיים) זכאים להפצת 3 הודעות לא שיווקיות בשנה. חברים (מנויים בתשלום) זכאים להפצת 10 הודעות לא שיווקיות בשנה.

משלוח צרופות: 

הרשת לא מאפשרת אמנם לצרף קבצים ו/או תמונות, אך ניתן להעלות כל קובץ לרשת ולהפוך אותו לקישור שניתן לשליחה. כלים שונים ברשת מאפשרים זאת: Google DriveBezeq CloudMicrosoft OneDrive Dropbox ואחרים. בהעלאת קובץ לאחד מהאתרים הללו יש להקפיד לשתף אותו עם כלל הציבור.

* לכל שאלה ועניין ניתן לפנות אלינו ב-צור קשר
הזמנה לאירועים

הודעה ברשת מתפרסמת פעם אחת בלבד. עם זאת, ניתן לפרסם שתי הודעות שונות על אותו האירוע, פעם אחת 30 יום מראש או יותר כ"שריינו את התאריך" ופעם אחת בתוך 30 יום לפני האירוע כ"הזמנה לאירוע".

לאירוע המתקיים בתוך פחות מ-30 יום שריינו את התאריך – לאירוע שמועדו בעוד 30 יום ויותר לסדרת אירועים
קולות קוראים
קול קורא להצגה/השתתפות באירוע/סדרת אירועים קול קורא להשתתפות בתכנית לימודים – כגון מסלול, תואר, קורס, סמינר, בית ספר קיץ, סיור לימודי וכד'. קול קורא למאמרים ופרסומים
הזדמנויות
הודעה על מלגה, פרס, מענק הודעה על משרה, עבודה
פרסומים

הוצאות ספרים או גופים מסחריים המעוניינים לפרסם באתר – נא פנו ל"צור קשר"

הודעה על פרסום שזה עתה יצא לאור: מונוגרפיה, אנתולוגיה, כתב עת, מאמר, מאגר מידע ועוד קול קורא למאמרים, ספרים ופרסומים אחרים
שונות

חדשות מחיי האקדמיה / פניות ושאלות בעניינים מחקר והוראה / חיפוש והצעת דירות להשכרה (עקב נסיעות אקדמיות בלבד!) / דעות / עצומות / ועוד.

לתיקון, עדכון או ביטול הודעה קיימת מידע כללי ושונות צור קשר