ניוזלטר רמה 304 [19 במאי 2022]

ניוזלטר רמה גיליון 304

19 במאי 2022

-----------------------------

כל ההודעות החדשות

שהתפרסמו בין 16 - 18 במאי 2022

לתשומת לבך!

באפשרותך להכנס למשתמש שלך או לשנות את הססמא שלך אך ורק על ידי הקלקה כאן או על כפתור “כניסה” בראש המסך משמאל.
מסך כניסה הנפתח בפניך בכל דרך אחרת איננו תקין.
כדי לצפות בהודעות בניוזלטר על פי העדפותיך, בצע/י קודם לכן כניסה בדרך התקינה.