< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שמרו את התאריך / כנס: טבע וסביבה בגיל זקנה - אתגרים והזדמנויות בעידן הקיימות [חיפה] 22.11.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2051802/

קול קורא

מרכז מינרבה לחקר אוכלוסיות מודרות בזִקנה באוניברסיטת חיפה

החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, הפקולטה למדעי החברה

מכון שמיר

רשות הטבע והגנים

מזמינים אתכם.ן להגיש הצעות להצגה בכנס בנושא:

טבע וסביבה בגיל זקנה: אתגרים והזדמנויות בעידן הקיימות

Nature and the Environment in Old Age: Challenges and Opportunities in the Era of Sustainability

אשר יתקיים ב-22 בנובמבר 2022 במצפור באוניברסיטת חיפה

תהליך ההזדקנות קשור לשינויים בבריאות פיזית, נפשית וחברתית ולצד העלייה בתוחלת החיים, מבוגרים בגיל זקנה מתמודדים עם אתגרים רבים, כגון מוגבלויות תפקודיות, הידרדרות בראייה ובשמיעה וירידה בתנועתיות.

לסביבה יש השפעה רבה על בריאותם ורווחתם של מבוגרים בגיל זקנה כך שבילוי בשטחים ירוקים מעודד ירידה במתח, חרדה ודיכאון ועשוי לשפר את מצב הרוח. יחד עם זאת, רבים מאתרי הטבע והשטחים הפתוחים אינם נגישים למבוגרים בגיל זקנה ושיעור המבוגרים המבקרים בשטחים פתוחים נמוך משמעותית משיעורם באוכלוסייה. מעבר לכך, המחקר בתחום בכל הנוגע לחוויית השימוש, הזדמנויות ואתגרים  הנלווים לחשיפה לשטחים הפתוחים מצומצם.

הכנס פועל לקידום אחד מהיעדים הבולטים של פיתוח בר הקיימה של האו”ם (SDG): “צמצום אי השוויון” (יעד 10) ומטרת המארגנים הינה לפעול לצמצום אי השוויון של האוכלוסייה הוותיקה, מבחינת נגישות למשאבי טבע וסביבה, ולקדם הזדמנויות שוות ותכנון לכל. פעילות זו תעשה באמצעות הבטחת הזדמנויות שוות, על ידי קידום חקיקה, מדיניות ופעולות נאותות בנושא.

מטרת הכנס לחשוף ולפתח את הידע הקיים בשיח התיאורטי והמחקרי, ולהעלות רעיונות פרקטיים ותיאורטיים תוך התנסות בחליפות המדמות זקנה ולמחקרים הנעשים בעזרתן.

הכנס מיועד לקהלים מקצועיים ואקדמיים רב-דיסציפלינריים רלוונטיים מתחומים כגון: לימודי סביבה, גרונטולוגיה, תיירות, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, בריאות הציבור, משפט ועוד.

נשמח לקבל תקצירי מחקרים או הרצאות בתחומים אלה, שיש להם קשר או השקה ויחד עם זאת אינם מוגבלים בהכרח לנושאים כגון:

 • שימוש בחליפות המדמות זקנה במחקרים
 • יחסי הגומלין שבין זקנה- סביבה וקיימות חווית הביקור של זקנים באתרי טבע
 • נגישות של אתרי טבע ומסלולי טיול
 • הליכתיות (walkability) בסביבה עירונית וטבעית
 • “תכנון לכל” באתרי טבע
 • היבטים חברתיים וכלכליים של תיירות נופש ופנאי בגיל זקנה
 • יחסים בינ-דוריים וטיולים משפחתיים
 • השפעת הקורונה על יציאה לטבע של האוכלוסייה המבוגרת
 • היערכות רשויות מקומיות לגיל זקנה
 • אפליקציות מבוססות הליכה לזקנים
 • הדרת זקנים מהמרחב
 • wellbeing מבוגרים וטבע
 • תיירות בגיל המבוגר

התקציר יעמוד על בין 200 ל-300 מילים ויכלול רקע תיאורטי, מטרה או שאלת מחקר, שיטת מחקר, ממצאים ודיון.

בנוסף, נשמח לקבל הצעות להצגת עבודות אמנותיות מגוונות הקשורות לנושא הכנס. הצעות אלה תכלולנה תיאור מפורט של העבודה, ההקשר שבו נערכה ותרומתה הצפויה לכנס. בנוסף להצעות יש לשלוח ביוגרפיה קצרה (4-5 משפטים).

התאריך האחרון למשלוח התקציר הוא: 30 ביולי 2022

להגשת תקצירים ולשאלות יש לפנות להדס אוסי פישר בטלפון 04-8240870 או במייל mcia@univ.haifa.ac.il | hossi@staff.haifa.ac.il

ועדת ההיגוי של הכנס: פרופ’ טובה באנד-וינטרשטיין, פרופ’ נגה קולינס-קריינר, ד”ר ליאור חן,

ד”ר עדי ויטמן שור, מיכל שובר

לינק לכתבה ששודרה בחדשות 12 על חליפות הזקנה https://mobile.mako.co.il/news-channel12?subChannelId=3dacc6472fe9b710VgnVCM200000650a10acRCRD&vcmid=152c8aaf824ac710VgnVCM200000650a10acRCRD

Message publisher
הדס אוסי פישר רכזת מנהלית מרכז מינרבה לחקר אוכלוסיות מודרות בזקנה אוניברסיטת חיפה מייל: | mcia@univ.haifa.ac.il hossi@staff.haifa.ac.il אתר: https://mcia.haifa.ac.il 048240870
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added