< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: עומדים בשער: כדורגל ויחסי יהודים וערבים בא"י-פלסטין, 1948-1917 (עמר עינב) [אונ ת"א / ת"א] 15.6.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2051818/

הציבור מוזמן לערב לכבוד צאת ספרו של עומר עינב "עומדים בשער: כדורגל ויחסי יהודים וערבים בא"י-פלסטין, 1948-1917" (עם עובד, ספרית אופקים)

יום רביעי, 15 ביוני 2022

חדר 281 , בניין גילמן, אוניברסיטת תל אביב

 

תכנית הערב:

17:15 התכנסות

17:30 ברכות
פרופ' אייל זיסר, סגן רקטור אוניברסיטת תל אביב

על ועם הספר
מנחה : ד"ר אסף מונד, אוניברסיטת חיפה ומכללת לוינסקי
דוברים :
פרופ' מוסטפא כבהא, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' דבי ברנשטיין, אוניברסיטת חיפה
פרופ' רענן ריין, אוניברסיטת תל אביב

תגובה : ד"ר עומר עינב, אוניברסיטת חיפה והמכללה האקדמית הדסה

סיכום : פרופ' מוטי גולני, אוניברסיטת תל אביב

19:00 סיום

 

על הספר:

אמנם משחק הכדורגל המודרני נולד באנגלייה, ובעיקר בבתי הספר המיוחסים שלה, אך הוא נפוץ במהירות לכל חלקי העולם. עומר עינב, מחבר הספר עומדים בשער, מספר לנו כי משחק הכדורגל הפופולרי הגיע לגבולות ארץ ישראל עוד בימי האימפריה העות מאנית. עם זה, אין ספק כי כיבושה של הארץ בידי הבריטים ב 1917 והנהגת משטר המנדט חוללו תפנית דרמטית במעמדו ובמקומו של המשחק. השלטונות הבריטיים קיוו שהמשחק יהיה אמצעי של קירוב לבבות בין הקהילות בארץ, הרחק מן הפוליטיקה והעימותים הלאומיים.

תקוותם נכזבה, וברבות הימים לא היססו גם הם להשתמש במשחק ככלי לקידום מדיניות במיטב כללי ההפרד ומשול. יהודים וערבים נפגשו במגרשים ושיחקו כדורגל, אך שני הצדדים התקשו מאוד להרחיק את המחלוקות העדתיות והלאומיות מן השדה. ואכן, הניסיונות ללכד את השורות, להקים התאחדות כדורגל אחת רב לאומית משקפים, כמו שהמחבר מתאר, את שלבי היחסים בין הקהילות. עומר עינב כתב מחקר חלוצי מרתק על החיים בתקופת המנדט הרחק ממטות התנועות הלאומיות, ומחקרו מוסיף נדבך חשוב ונסתר עד כה על הווי החיים בארץ בצילם של הסכסוכים.

 

ד“ר עומר עינב כתב את עבודת הדוקטור שלו בבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. היה עמית פוסט דוקטורט במכון לחקר הציונות וישראל על שם חיים וייצמן באוניברסיטת תל אביב ומנהל פורום חוקרי המנדט בישראל.

 

מפרסם ההודעה
עומר עינב מנהל יד יערי yad-yaari.director@givathaviva.org.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 281
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה