אירוע // השקת ספר: על כהנים ומלכים (סלין דבורס) [מנדל, העברית / מקוון] 23.5.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2051710/

Of Priests and Kings: The Babylonian New Year Festival in the Last Age of Cuneiform Culture / Dr. Céline Debourse

Greetings:
Prof. Elisheva Baumgarten (The Hebrew University of Jerusalem)
Prof. Michael Jursa (University of Vienna).

Speakers:
Prof. Uri Gabbay (The Hebrew University of Jerusalem)
Prof. Bert van der Spek (Vrije Universiteit Amsterdam).

Concluding remarks:
Dr. Céline Debourse (The Hebrew University of Jerusalem).

About the book: Editing and examining source-critically for the first time the Late Babylonian ritual texts dealing with the New Year Festival, this book proposes an incisive re-interpretation of the most frequently discussed of all Mesopotamian rituals. The festival’s twelve-day paradigm is dissolved in favor of a more historically dynamic model, with the ritual texts being firmly anchored in the Hellenistic period. As part of a larger group of texts constituting what can be called Late Babylonian Priestly Literature, they reflect the Babylonian priesthoods’ fears and aspirations of that time much more than an actual ritual reality.

https://scholion.huji.ac.il/event/%D7%A2%D7%9C-%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%A8%D7%91-%D7%9C%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%A9%D7%9C-%D7%93%D7%A8-%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%9F-%D7%93%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A1

 

 

מפרסם ההודעה
מורן זיני גרדשטיין | מנהלת אקזקוטיבית מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח האוניברסיטה העברית בירושלים T +972.2.5882430 | F +972.2.5881196 kerensa@savion.huji.ac.il
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה