< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: האם הגישה ההסתברותית במדעי הקוגניציה מלמדת שאנו רציונליים? (ארנון לוי) (סדרת מכון כהן) [אונ ת"א] 23.5.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2051805/

 

סמינר מחקר

יום ב׳ 23/5/2022 שעה 18:00 גילמן 449

 

ארנון לוי

האוניברסיטה העברית

 

האם הגישה ההסתברותית במדעי הקוגניציה מלמדת שאנו רציונליים?

 

 

הגישה ההסתברותית (בייסיאנית) ממלאת היום תפקיד מרכזי במדעי המוח והקוגניציה. המסר העיקרי שלה מתואר בפתחו של ספר מבוא עדכני לגישה זו כך: ״[מודלים בייסיאניים] מלמדים שהתבונה האנושית מתנהגת כמדענית נתונים מיומנת […] בשעה שהיא מתמודדת עם מידע רועש ורב משמעי״. במילים אחרות, נראה שעל פי הגישה הבייסיאנית בני אדם קרובים למדי לאידיאל (בייסיאני) של רציונליות, קרובים יותר מכפי שנהוג לחשוב. בהרצאתי אבחן מהי התמונה העולה מהמודל הבייסיאני במדעי המוח והקוגניציה, ואטען כי – בניגוד לרושם שעשוי להיווצר במבט ראשון – היא איננה מלמדת, ובמובן מסוים אינה יכולה ללמד, שאנו חושבים באופן רציונלי, גם לא בתנאים מיטביים. הסיבה לכך היא שמודלים אלו נשענים על קירובים השאובים ממדעי המחשב וההנדסה, ואינם מייחסים למוח חישוב בייסיאני מלא. בהרצאתי אטען שזהו הבדל משמעותי; זאת ועוד, אציע כי מעמדה של הטענה לפיה המוח מקרב חישוב זה או אחר לוט בערפל, ובמיוחד במקרה הבייסיאני קשה מאד להעניק לה מובן ברור.

 

 

התכנסות לקפה וכיבוד קל בשעה 17:45, ליד חדר  449

יו"ר: שאול קציר

הציבור מוזמן

 

  http://humanities.tau.ac.il/cohn/

(סמינר מחלקתי מכון כהן 2021/22)

מפרסם ההודעה
צבי הסנס-בנינסון habezvi87@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן חדר 449
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה