< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / פרס: פרס ישראל גוטמן לעבודות לחקר השואה [גבעת חביבה] דדליין=31.5.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2021620/

מורשת, בית עדות ע”ש מרדכי אנילביץ'”, “המכון לחקר תולדות יהדות פולין ויחסי ישראל-פולין” באוניברסיטת תל אביב, “מכון גוטאיינר לחקר ‘הבונד’ ותנועת הפועלים היהודית” באוניברסיטת חיפה, “מכון המחקר ליהדות זמננו” באוניברסיטה העברית בירושלים ומשפחת גוטמן מכריזים על הענקת פרס גוטמן ע”ש פרופסור ישראל גוטמן ז”ל לעבודות מחקר מצטיינות בחקר השואה והשלכותיה.
פרופ’ ישראל גוטמן, יליד ורשה וחבר תנועת השומר הצעיר, השתתף במרד גטו ורשה ובמחתרת באושוויץ. לאחר עלייתו ארצה, היה פרופ’ גוטמן ממייסדי “מורשת”, ראש “המכון ליהדות זמננו” באוניברסיטה העברית, ראש “המכון הבינלאומי לחקר השואה” וההיסטוריון הראשי ב”יד ושם”. לאורך השנים העמיד תלמידים הרבה והקים דורות של חוקרים אשר עסקו בחורבן יהדות אירופה ובגורלם של יהודי אירופה בתקופת השואה.
ועדת הפרס תעניק עד שני פרסים בסכום כולל של 15,000 ₪ לתלמידי/ות מחקר על עבודות מצטיינות בחקר השואה והשלכותיה. הזוכים יוזמנו להרצות במסגרת מפגש אקדמי שתארגן מורשת בחודש נובמבר/דצמבר.
הפרס יחולק על פי שיקול דעת ועדת השיפוט. בהענקת הפרסים יינתן משקל נוסף לעבודות העוסקות בתחומי תוכן בעלי זיקה ל”מורשת”, ובכללם: תנועות הנוער היהודיות עד השואה ובמהלכה, התנגדות יהודית בתקופת השואה, הגות סוציאליסטית בתקופת השואה, תנועת הפועלים היהודית באירופה בתקופת השואה, האישה היהודייה בשואה.

ניתן להגיש:
• פרק מעבודת דוקטורט שטרם אושרה, בצירוף תקציר העבודה ותוכן עניינים משוער (עד שני עמודים).
• עבודת מ.א עד שנתיים ממועד אישורה, בצירוף אישור הרשמה ללימודי דוקטורט או אישור ממנחה דוקטורט עתידי.
• מאמר מפרי עיטם של תלמידי/ות מ.א ודוקטורט, שאושרה קבלתו לפרסום בכתב עת שפיט.
*ניתן להגיש אפשרות אחת מהנ”ל בלבד.
הגשת מועמדות תתקבל עד יום ג’, א’ סיון תשפ”ב, 31 במאי 2022.

להגשת מועמדות יש לשלוח את המסמכים הבאים:
א. פרטים אישיים: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, דוא”ל, כתובת, מספר תעודת זהות.
ב. עותק דיגיטלי של הטקסט על פי הקריטריונים שצוינו לעיל.
ג. שני עותקים מודפסים לכתובת: מורשת- בית עדות ע”ש מרדכי אנילביץ’, גבעת חביבה ד.נ מנשה 37850.
ד. מכתב המלצה אחד ממנחה העבודה, ומכתב המלצה נוסף מאיש/ת אקדמיה אשר לו/ה היכרות עם המועמד/ת.
את ההמלצות ישלחו הממליצים/ות ישירות ל”מורשת”.
למידע נוסף ולהגשת מועמדות יש לפנות ל”מורשת”: machon.moreshet@gmail.com

https://www.moreshet.org/

 

Message publisher
דודו אמיתי דובר גבעת חביבה מנהל מרכז התיעוד והחקר של השומר הצעיר יד יערי גבעת חביבה ד.נ. מנשה 37850 נייד: 052-4475-458 משרד: 04-6309241 dudu_am@givathaviva.org.il קטלוג ברשת: http://tinyurl.com/j7926mc אתר: http://www.givathaviva.org/heb/yaari
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added