< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תיקון / כנס: הכנס השנתי של המחלקה לתנ"ך ע"ש זלמן שמיר [בר אילן , רמת גן] תאריך נכון 25-26.5.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2051705/

שלום לכולם,

אנו שמחים להזמינכם לכנס השנתי של המחלקה לתנ”ך ע”ש זלמן שמיר באוניברסיטת בר-אילן שיעסוק השנה בספרות הנבואה. הכנס יתקיים בימים כד-כה באייר התשפ”ב, 25-26.6.2022 באוניברסיטת בר-אילן, אולם ע”ש משפחת קראון, בניין 206 (המכון לננו-טכנולוגיה). להלן תכנית הכנס:

 

יום רביעי, כ”ד באייר תשפ”ב

25.5.2022

 

13:30 התכנסות וקפה

 

13:45 ברכות:

פרופ’ שמואל רפאל, דיקן הפקולטה למדעי היהדות

פרופ’ יונתן גרוסמן, ראש המחלקה לתנ”ך ע”ש זלמן שמיר

 

14:05–15:10 מושב ראשון: ישעיה א-לט

יו”ר: נילי סמט

יוכי ניסני, אוניברסיטת בר-אילן, “פֶּן יֹאמְרוּ יָדֵנוּ רָמָה” (דב’ לב 27): שירת האזינו כמודל למשנתו של ישעיהו בן אמוץ בפרק י”

שון-זליג אסטר, אוניברסיטת בר-אילן, “השפעת ספרות הנצחון האשורית על ישעיהו יא–יב”

 

15:10–15:30 הפסקת קפה

 

15:30–17:10 מושב שני: ירמיה

יו”ר: רענן אייכלר

עדי מרילי, המכללה האקדמית לחינוך ע”ש דוד ילין, “מוטיב דמעת העין בירמיה”

מיכאל אביעוז, אוניברסיטת בר-אילן, ” ‘לֹא תִקַּח לְךָ אִשָּׁה: ניתוח רטורי של ירמיה טז 1–9″

אברהם פאוסט, אוניברסיטת בר-אילן, ” ‘וּמִדַּלּוֹת הָאָרֶץ הִשְׁאִיר נְבוּזַרְאֲדָן רַב טַבָּחִים לְכֹרְמִים וּלְיֹגְבִים’ (יר’ נב 16): המציאות היישובית ביהודה אחרי החורבן”

 

17:10–17:30 הפסקת קפה

 

17:30–18:35 מושב שלישי: ספר ישעיה ועריכתו

יו”ר: ליאור גוטליב

אלכסנדר רופא, האוניברסיטה העברית בירושלים, “ישעיהו השני ותלמידו ישעיהו השלישי”

רוני גולדשטיין, האוניברסיטה העברית בירושלים, “על אחד מתהליכי החיבור והעריכה של ספר ישעיה”

 

יום חמישי, כ”ה באייר 26.5

09:30 ברכות: רקטור האוניברסיטה, פרופ’ אמנון אלבק

 

9:45–11:30 מושב רביעי: יחזקאל

יו”ר: אסתר אשל

דלית רום-שילוני, אוניברסיטת תל-אביב, “שתי נבואות ביחזקאל (יד 1–11; כד 6–8) נבנות על טקסט אחד (ויקרא יז): הערות על רמיזות ספרותיות ועל יצירתיות נבואית”

טובה גנזל, אוניברסיטת בר-אילן, “השפה הלא מילולית בנבואת יחזקאל: בין ייאוש הנביא ואדישות העם”

אריאל קופילוביץ, אוניברסיטת בר-אילן, “לב ורוח חדשים: עיון מחודש”

 

11:30–11:50 הפסקת קפה

 

11:50–13:30 מושב חמישי: תרי עשר

יו”ר: יצחק עמר

גילי קוגלר, אוניברסיטת חיפה, ” ‘כי נער ישראל ואהבו וממצרים קראתי לבני’ (הושע יא 1): לגדול כילד נבחר אצל אב חד-הורי”

יסכה זימרן, אוניברסיטת בר-אילן, “מיכה ב 12–13 ותרומתו להבנת התפקיד הפרשני של מבנה הספר”

אלי עסיס, אוניברסיטת בר-אילן, “מראה המנורה בזכריה ד ומשמעותו”

 

13:30–14:30 הפסקת צהריים

 

14:30–16:15 מושב ששי: ספרות הנבואה בזיקה לספרי מלכים ותהלים

יו”ר: נאוה כהן

דנאל קאהן, אוניברסיטת חיפה, “מקור A בסיפור סנחריב המקראי”

יאיר זקוביץ, האוניברסיטה העברית בירושלים, “טשטוש הגבולות בין נביאי הספר לבין נביאי הסיפור וטעמו”

יושי פרג’ון, אוניברסיטת בר-אילן, “מזמור קז כתפילה נבואית מבית מדרשו של ישעיהו”

***

16:30–18:30 סדנת חוקרים: בין ספרות הנבואה ותהלים, בבניין הפקולטה למדעי היהדות 410 ע”ש ברוך ורות רפפורט, חדר 311

יו”ר: יסכה זימרן

בן זומר, בית המדרש לרבנים באמריקה ומרכז קוגוד של מכון שלום הרטמן, “נבואות קבע בבית המקדש? בגריך ומובינקל על יסודות נבואה בספר תהילים לאור מידע מהמזרח הקדום”

https://bible.biu.ac.il/node/1220

 

Message publisher
אריאל קופילוביץ ariel.kopilovitz@biu.ac.il
Full address
אוניברסיטת בר-אילן, אולם ע"ש משפחת קראון, בניין 206 (המכון לננו-טכנולוגיה)
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added