ניוזלטר רמה 293 [20 במרץ 2022]

ניוזלטר רמה גיליון 293

20 במארס 2022

לתשומת לבכםן

לאחרונה חל עיכוב בטיפול בהודעות על פרסומים שיצאו לאור
כל ההודעות יטופלו במהרה.

-----------------------------

כל ההודעות החדשות

שהתפרסמו בין 13 - 19 במארס 2022