< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: בין המקומי לגלובלי. ערב השקה לספר "הצנעאנים: יהודים בתימן המוסלמית, 1872—1950" (מנשה ענזי) [מרכז שזר, מקוון] 21.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2031929/

משתתפים:

פרופ' אסתר מאיר-גליצנשטיין, יו"ר
ברכות: פרופ' ירחמיאל כהן
גב' מיכל שגיא, מנכלי"ת מרכז זלמן שזר

פרופ' יוסף יובל טובי: התגבשותה של ההנהגה הקהילתית ביהדות תימן

פרופ' גיא מירון: מצנעא לעולם היהודי הרחב ובחזרה

פרופ' ירון הראל: "יהודים בתימן" ולא "יהודי תימן" – בשבח המחקר הפרטיקולרי

ד"ר מנשה ענזי: תגובה ודברי תודה

 

יום שני, י"ח באדר ב' התשפ"ב
21 מרץ 2022, בשעה 19:00

האירוע יתקיים בזום וישודר בשידור חי בדף הפייסבוק של מרכז זלמן שזר

לרגל אירוע ההשקה ניתן לרכוש את הספר בהנחה מיוחדת (63 ₪  במקום 99.45 ₪ ) באתר מרכז זלמן שזר ובטלפון 02-5650444

www.shazar.org.il

הערב יערך באמצעות זום

וישודר גם בפייסבוק של מרכז שזר

קישור  לאירוע

(ספריםשזר)

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה