< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / הרצאה: מוזיקה ככלי אינטראקטיבי – או מדוע האדם הפך ליצור מוזיקלי? (דור שלטון) (סדרת מכון כהן) [אונ ת"א] 21.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2030902/

סמינר מחקר

יום ב' 21/3/2022 שעה 18:00 גילמן 449

 

דור שלטון

מכון כהן

 

מוזיקה ככלי אינטראקטיבי,

או מדוע האדם הפך ליצור מוזיקלי?

 

 

לאחרונה התחדש הדיון לגבי האבולוציה של המוזיקה, דיון שכבר שני עשורים מתרכז בשאלת הפונקציה, או הערך האדפטיבי, שבגינו הנטייה ליצור וליהנות ממוזיקה עברה – או לא עברה – ברירה טבעית. לטענתי, החידתיות העיקשת של המוזיקה כמושא אבולוציוני טמונה בהמשגתה המוטעית כאובייקט אסתטי המובדל מהחיים החברתיים, בניגוד לתפקידה במשך רוב ההיסטוריה האנושית. בהרצאתי אציע מסגרת תיאורטית חלופית, הרואה במוזיקה מעין ריטואל אינטראקטיבי, בו עיקר תשומת הלב מופנית לתיאום קצבי וקולי. אסטרטגיה אינטראקטיבית זו שימושית בעיקר במפגשים קבוצתיים, לשם יצירת קשרים רגשיים והפצה של כללי התנהגות וסמלים משותפים. הטמעתם של כללי התנהגות בריטואל המוזיקלי מעלה את האפשרות שבחברות קטנות ושוויוניות יותר תהיה פחות הפרדה בין המשתתפים, וההיפך בחברות גדולות והירארכיות. באמצעות ניתוח של שני קורפוסים גלובליים המכילים אלפי טקסטים אתנוגרפיים והקלטות, אבחן את העדויות להשערה זו ולמסגרת התיאורטית המוצעת.

 

התכנסות לקפה וכיבוד קל בשעה 17:45, ליד חדר  449

יו"ר: שאול קציר

הציבור מוזמן

 

 http://humanities.tau.ac.il/cohn/

(סמינר מחלקתי מכון כהן 2021/22)

מפרסם ההודעה
צבי הסנס-בנינסון habezvi87@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן חדר 449
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה