< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: מלגות מנדל למוסמך מחקרי [העברית, ירושלים] דדליין=3.4.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2031913/

ית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח

הפקולטה למדעי הרוח

באוניברסיטה העברית בירושלים

 

מכריז על מלגות מחייה דו-שנתיות ופטור משכר לימוד

לתלמידים ותלמידות מצטיינים לתואר מוסמך מחקרי

לשנים תשפ"ג-תשפ"ד (אוקטובר 2022-ספטמבר 2024)

 

המועד האחרון להגשת מועמדות: יום ראשון, ב' בניסן תשפ"ב, 3 באפריל 2022

 

לפרטים נוספים ולמידע על הגשת מועמדות בקרו באתר בית ספר מנדל:

https://mandelschool.huji.ac.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%9A

מפרסם ההודעה
התכנית לדוקטורנטים מצטיינים האוניברסיטה העברית בירושלים msacc@savion.huji.ac.il
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית הר הצופים ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה