< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: ילדים יהודים וערבים בימי הקורונה: תחושות, ידע ומדיה (יובל גוז'נסקי והאמה אבו-קשק) (סדרת מינרבה מצב חירום) [אונ חיפה, מקוון] 16.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2031113/

בהרצאה העוסקת בנושא התמודדות של ילדים עם משבר נציג את החלק הישראלי במחקר בינלאומי ב-42 מדינות בעולם, ביוזמת מכון המחקר IZI במינכן שבגרמניה. תחילה נציג את התחושות, התובנות ודרכי ההתמודדות של ילדים עם השינויים בחייהם עקב משבר הקורונה, בהמשך נדון בידע שלהם על המגפה ודרכי ההתגוננות מפניה, לרבות אמינות המידע ומקורותיו, ובסיום נעמיק בסוגיית השימוש של הילדים בתקשורת והבנתה. בכל אחת מהסוגיות נשווה בין תשובותיהם של ילדים שענו בערבית ובעברית.

ד"ר יובל גוז'נסקי הוא מרצה בכיר, חוקר תרבות ומדיה לילדים במחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר. תחומי המחקר העיקריים שלו הם מדיה לילדים בארץ ובעולם, מחקרי הפקה ועיתונות. דר' גוז'נסקי עומד בראש המרכז לחקר מדיה לילדים ולנוער. הוא פרסם מאמרים בכתבי עת מובילים ובשנת 2019 יצא לאור ספרו "מדודלי לדיגיטלי: 50 שנות טלוויזיה לילדים בישראל". בימים אלו הוא עורך ספר באנגלית על ההיסטוריה של הטלוויזיה לילדים, בהשתתפות חוקרים מכל חמש היבשות. החל משנת 2021 משמש עורך כתב העת מסגרות מדיה.

ד"ר האמה אבו-קשק היא מרצה בכירה במחלקה לתקשורת במכללת האקדמית ספיר. היא גם חוקרת במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון. במחקר הפוסט-דוקטורט שלה היא בודקת את השלכות משבר הקורונה על סטודנטים מקבוצות חברתיות מוחלשות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. תחומי המחקר של דר' אבו-קשק עוסקים במדיה חדשים, פערים דיגיטליים, אקטיביזם דיגיטלי ולמידה מרחוק.

https://muchanut.haifa.ac.il/index.php/he/31-center-events/217-2022-02-17-08-43-08

16.3.2208, 15:45-14:15

לכל הרצאות סדרת מצבי קיצון באתר רמה לחצו כאן

לכל ההרצאות הקודמות בערוץ היוטיוב לחצו כאן.

לכל הרצאות סדרת מצבי חירום באת רמה לחצו כאן.

* (מינרבה מצב חירום)(הרצאות מצבי קיצון מינרבה)

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה