< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: אקסודוס וההעפלה מצפון אפריקה [יד בן צבי, ירושלים] 29.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2031903/

מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח

מרכז התיעוד על יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה

המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן-צבי

צוות מורשת אקסודוס, פרויקט מקזבלנקה להמבורג

 

אקסודוס וההעפלה מצפון אפריקה

ערב עיון

יד יצחק בן-צבי, רח' אבן גבירול 14, יום שלישי, כ"ו באדר ב', 29 במרץ 2022

 

16:00 – מושב פתיחה

יו"ר ד"ר אמנון רמון, סגן ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן-צבי

ברכות

מר יעקב יניב, מנכ"ל יד יצחק ב-צבי

פרופ' מרים פרנקל, ראשת מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח

מר איציק רוזמן, יו"ר צוות מורשת אקסודוס

 

פרופ' אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה

פרשת "אקסודוס": הפן האנושי והפן המדיני בראי המחקר והמיתוס

פרופ' מתיו סילבר, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

בין הפלגה והסברה: ליאון יוריס, פרשת אקסודוס, ועיצוב דעת הקהל בנושאי ארץ ישראל לפני 1967

מר יעקב וימן,

מה לכהן בבית הקברות? סיפור עלייה מצפרו מ-1921

פרופ' חיים סעדון, האוניברסיטה הפתוחה ומכון בן-צבי

האם ההעפלה מצפון אפריקה הצליחה?

 

18:15 – הפסקה

 

18:45 – מושב שני

 

יו"ר פרופ' חיים סעדון, האוניברסיטה הפתוחה ומכון בן-צבי

 

ברכות

ד"ר אפרים סנה (תת אלוף (במיל.); נציג מורשת אקסודוס

מר יגאל אבן-זיו, המנהל הישראלי של ארגון March to life הגרמני

דברים

אריה איתמר, מעלילות ההפלגה, עדות הדור הראשון

יורם תבל, הדור השני של חברי הקבוצה הצפון אפריקאית

דורין גואטה וערן דגן, הדור השלישי של חברי הקבוצה הצפון אפריקאית

אריה איתמר, הקרב על האקסודוס ואחריו

 

הקרנת הסרט מקזבלנקה להמבורג בשני חלקים בין העדויות

 

ברחבה של יד בן צבי תוצב תערוכה ייעודית לכנס זה בהדרכת דינה תבל

https://act.ybz.org.il/he/%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A1-%D7%95%D7%94%D7%94%D7%A2%D7%A4%D7%9C%D7%94

 

מפרסם ההודעה
אפרת אבן Efrat Even רכזת מנהלה Administrative Coordinator מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח The Ben-Zvi Institute טל: 02-5398844 tel: פקס: 02-5612329 fax: mbz@ybz.org.il
כתובת מלאה
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה