ניוזלטר רמה 167 [16 בספטמבר 2020]

ניוזלטר רמה

גיליון 167

16 בספטמבר 2020

שנה טובה!

שנה של בריאות

ושל כתיבה, יצירה ומחקר פוריים

כל ההודעות החדשות

שהתפרסמו בין 13 - 15 בספטמבר 2020

הדרכות רמה - ספטמבר 2020

ניוזלטר, גלישה וחיפושים:
יום ג' 22.9 בשעה 10:00 ובשעה 18:00

יום ה' 24.9 בשעה 18:00

שליחת הודעה להפצה:
יום ג' 22.9 בשעה 11:00 ובשעה 19:00

יום ה' 24.9 בשעה 19:00

אסטרטגיות הפצת הודעה:
לפי ביקוש

למידע נוסף ולהרשמה