< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: למען אירופה (רובר שומאן / שרון פרדו והילה זהבי) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0091311-2/

רובר שומאן, למען אירופה, עריכה מדעית שרון פרדו והילה זהבי הוצאת אוב: תל אביב, 2020.

רובר שומאן, אבי אירופה המאוחדת, מסמל באישיותו את תפקידה של הנצרות הקתולית בכינון הקהילות האירופיות והאיחוד האירופי של ימינו. הוא היה ראש הממשלה ושר החוץ של צרפת בתקופה המכרעת של שיקום אירופה בעקבות מלחמת העולם השנייה. לאחר מכן כיהן כנשיאה של האספה הפרלמנטרית האירופית (המוכרת לנו היום כפרלמנט האירופי), והיה הפוליטיקאי היחיד בתולדות האינטגרציה האירופית שאספה זו העניקה לו את התואר "אבי אירופה". על אף כל אלה, שומאן כמעט שאיננו מוכר כלל לקוראי העברית, והוא סובל שלא בצדק מן הצל הגדול שמטילים עליו האבות המכוננים האחרים של האיחוד האירופי.

שומאן השמיד את מרבית כתביו המוקדמים במנוסתו מהגסטפו, אך בכל זאת הותיר אחריו את ספרו זה, למען אירופה, הרואה אור לראשונה בעברית. הספר כולל תשע הרצאות ששומאן נשא בין השנים 1950–1961. בספרו שומאן דן במחשבות, בתובנות וברעיונות המרכזיים שהובילו אותו לאורך עבודתו הפוליטית לבנייתה של אירופה המאוחדת. למען אירופה הוא צוואתו הרוחנית של אבי אירופה לפרויקט איחודה של היבשת השסועה.

למען אירופה הוא הספר הראשון בסדרת הספרים האירופים, השמה לה למטרה להביא לראשונה לקוראי השפה העברית את כתבי היסוד של האמהות והאבות המכוננים של פרויקט איחודה של יבשת אירופה.

מצרפתית: שירן בק

עורכי הסדרה: הילה זהבי ושרון פרדו

130 עמודים

http://www.ovzap.net/europeans/schuman.html

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה