< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת // קבוצת מחקר: ניתוח נתונים במחקר איכותני: בין מהות למשמעות, קבוצת עניין במחקר איכותני (שרה שמעוני) [מופ"ת, מקוון] דדליין=15.11.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0081600/

קבוצת עניין במחקר איכותני:

ניתוח נתונים במחקר איכותני: בין מהות למשמעות, ד”ר שרה שמעוני

 

בעשורים האחרונים עולה קרנו של המחקר האיכותני במדעי החברה ואף בתחומים מעורבים דוגמת אדריכלות ובינוי ערים, משפטים, בריאות ציבורית, סיעוד ועוד. בד בבד התהוו וממשיכות להיווצר בתחום זה מגוון סוגות, גישות ומסורות. דרכי ניתוח הנתונים במחקר האיכותני מעוגנות תדיר במסורות השונות ובעקרונות הפילוסופיים שבבסיס המסורות הללו. חוקרים הבוחרים בגישה איכותנית נדרשים לנמק את בחירותיהם באורח ברור ומובן, ולשכנע ועדות שיפוט וקוראים בהתאמת הדרכים לניתוח הנתונים לסוגיות הנחקרות ולהקשרים התאורטיים והמעשיים של המחקרים.

 

במפגשי הקבוצה ניצור מפת התמצאות בסיסית במרחב העשיר של דרכי ניתוח הנתונים במחקר האיכותני. נתוודע אל שיטות ניתוח הנתונים המרכזיות ונתייחס ל”מערכות היחסים” המשמעותיות בניתוח נתונים איכותניים: בין מהות ומשמעות, בין פילוסופיה לאסטרטגיות הניתוח, בין תאוריה לשדה, בין תוכן, צורה ומבנה, בין הגלוי לסמוי, בין אתיקה לאמינות ובין החוקר למחקר.

 

במפגשי הקבוצה ישולבו הרצאות ודיונים, התנסות בניתוח נתונים מתוך מחקרים שפורסמו ומתוך מחקריהם של המשתתפים בקבוצה, התייחסויות למחקרי המשתתפים וסיוע בניתוח הנתונים במסגרתם.

 

מועדי המפגשים

בשנת הלימודים תשפ”א מפגשי קבוצות המשנה והמליאה יתקיימו באופן מקוון

בימי ראשון , תאריכי המפגשים: 15.11.2020 , 27.12.20 , 31.1.2021 , 14.3.2021 , 25.4.2021 , 6.6.2021

 

דמי הרשמה

 

הרשמה מוקדמת עד ליום 17 באוקטובר 2020 (כולל)

קבוצת משנה אחת: 540 ₪ , שתי קבוצות משנה: 856 ₪

הרשמה מאוחרת מיום 18 באוקטובר 2020 ולאורך שנת הלימודים תשפ”א

קבוצת משנה אחת: 600 ₪, שתי קבוצות משנה: 950 ₪

 

על המנחה

 

שרה שמעוני – פסיכולוגית חברתית ואשת חינוך; עובדת כיום בעריכה אקדמית ובייעוץ בשיטות מחקר לחוקרים במדעי החברה; לפני פרישתה הייתה מרצה בכירה בלימודי התואר השני במכללת לוינסקי לחינוך, ועורכת אקדמית בהוצאת הספרים במכון מופ”ת; בעבר הקימה וניהלה, בשיתוף עם פרופ’ מוטי מירון, את ההתמחות במחקר למורי מורים במכון מופ”ת; כיהנה כראש רשות המחקר במכללת לוינסקי, ואף לימדה שיטות מחקר איכותניות לתארים מתקדמים בחוג להיבטים התפתחותיים בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל-אביב.

ביבליוגרפיה

https://store.macam.ac.il/store/interest/9700

(קבוצת עניין מחקר איכותני מופת תשפא)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added