< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת // קבוצת מחקר: מחקר איכותני חזותי, קבוצת עניין במחקר איכותני (רבקה הלל לביאן) [מופ"ת, מקוון] דדליין=15.11.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0081604/

מחקר איכותני חזותי, קבוצת עניין במחקר איכותני

ד"ר רבקה הלל לביאן

 

תיאור הקבוצה

בעידן הנוכחי לדימויים חזותיים יש תפקיד מרכזי בבניית ידע ובכינון העולם החברתי. המחקר האיכותני, שבאופן מסורתי עסק במילים, נענה בשנים האחרונות לאתגר שמציבה מציאות זו. מתודולוגיות איכותניות מציעות דרכים לשימוש בנתונים חזותיים ולניתוחם, דוגמת צילומי סטילס, צילומי וידאו, ציורים, בלוגים, תיעוד תהליכי יצירה ועוד. לצד אלה פותחו מתודולוגיות דוגמתPhotovoice , שבה המשתתפים מצלמים ויוצרים דיאלוג סביב הצילומים, וכך מוצעות להם דרכים חדשות ורפלקטיביות להבין את עולמם ולייצגו. זאת במטרה להביא לשינוי וכחלק מפרקטיקה של העצמה אישית ושאיפה לשינוי חברתי.

 

בקבוצה נדון בשיטות מחקר חזותיות על מורכבותן. נדבר על מושגים מובילים במחקר האיכותני חזותי כגון ברי-קולאז’ ומולטי-מודאליות. נחשוב יחד איך להיעזר בווידאו ככלי מחקר מרכזי בחינוך, ונתייחס גם להוראה בזום כמזמנת מחקר איכותני חזותי מאתגר וחדשני. כחלק מהלמידה המשותפת יוזמנו חברי הקבוצה להציג חומרים ודילמות מתוך עבודתן.ם המחקרית ולהיעזר בקבוצה לקידום מחקריהן.ם.

 

מועדי המפגשים

בשנת הלימודים תשפ”א מפגשי קבוצות המשנה והמליאה יתקיימו באופן מקוון

בימי ראשון, תאריכי המפגשים: 15.11.2020 , 27.12.20 , 31.1.2021 , 14.3.2021 , 25.4.2021 , 6.6.2021

 

מחיר

הרשמה מוקדמת עד ליום 17 באוקטובר 2020 (כולל)

קבוצת משנה אחת: 540 ₪ , שתי קבוצות משנה: 856 ₪

הרשמה מאוחרת מיום 18 באוקטובר 2020 ולאורך שנת הלימודים תשפ”א

קבוצת משנה אחת: 600 ₪, שתי קבוצות משנה: 950 ₪

 

על המנחה

ד”ר רבקה הלל-לביאן – מרצה בכירה וחוקרת, עומדת בראש התואר השני בחינוך מיוחד במכללת לוינסקי לחינוך; משלבת בין Photovoiceוהגישה הנרטיבית הן במחקר הן כדרך חיים – שילוב שפיתחה ויישמה הן בפעילות מחקרית, הן בהיבט פרקטי חברתי-קהילתי. במהלך שני העשורים האחרונים מלמדת מחקר איכותני ובמיוחד מחקר נרטיבי בתוכניות לתואר השני במכללת לוינסקי לחינוך; מנחה תלמידי מחקר ומלווה סטודנטים בעבודות תזה; משלבת במחקריה מתודולוגיות שמשתמשות בכלים חזותיים כגון צילומי וידאו וסטילס, ציורים וקולאז’ים מטאפוריים.

https://store.macam.ac.il/store/interest/9704

(קבוצת עניין מחקר איכותני מופת תשפא)

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה