< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שיחה: לספר: חילון והרמנויטיקה (סדרת קריאות חדשות בתנ"ך) (יעל אלמוג) [ון ליר, ירושלים / מקוון] 30.9.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0091510/

Secularism and Hermeneutics

ד”ר עפרי אילני וד”ר יעל אלמוג על ספרה
Secularism and Hermeneutics
שיחה בעברית
בשידור חי |
בסדרה
מקרא מפורש: שיחות על קריאות חדשות בתנ”ך
כיצד תרם חוג התנ”ך של דוד בן-גוריון לנורמליזציה של הכיבוש? ואיך הפכו היהודים בגרמניה המחולנת מפרשנים רעים של התנ”ך לקוראים רעים של שירה?
סדרת השיחות “מקרא מפורש” תוקדש לדיונים מעמיקים על ספרים חדשים שמעמידים במרכזם את התנ”ך בעת המודרנית. דרך שיחות בין כותבות הספרים ובין חוקרים-עמיתים נבקש לבחון מומנטים שונים בהתקבלותו של התנ”ך כספר מודרני, ולהבין כיצד חילוצו מהקשרי קריאה מסורתיים ושילובו בהקשרים חדשים השפיעו לא רק על המציאות שבמסגרתה הוא נקרא, אלא על משמעות הטקסט עצמו. בדיונים המשלבים דת, לאומיות והרמנויטיקה, מציגים הספרים דרכים שונות שבהן הפך התנ”ך לטקסט מכונן של מבנים פוליטיים, אינטלקטואליים ואסתטיים חדשים, אשר השפעתם הגלויה והסמויה עיצבה את העולם שבו אנו חיים.
בהשתתפות
ד”ר עפרי אילני, אקדמיית פולונסקי, מכון ון ליר בירושלים
ד”ר יעל אלמוג, אוניברסיטת דרהאם

30.9.20, 20:00-18:00

https://bit.ly/3k7fLCT

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added