< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת // קבוצת מחקר: “זה המחקר שלי”: הפנים הגלויות של החוקר/ת במחקרים איכותניים, קבוצת עניין במחקר איכותני (סמדר בן אשר ואילנה אלקד להמן) [מופ"ת, מקוון] דדליין=15.11.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0081603/

“זה המחקר שלי”: הפנים הגלויות של החוקר/ת במחקרים איכותניים, קבוצת עניין במחקר איכותני

פרופ' סמדר בן אשר ופרופ' אילנה אלקד להמן

 

תקציר

במחקר במדעי החברה והרוח ניתן למצוא לעיתים מחקרים “כפולי פנים”: הם מתנהגים כמסמכים מדעיים, ובד בבד מספרים סיפור של הרפתקה אישית וחד-פעמית המסתמך על נתונים שנאספו בשיטות מחקריות במסע ייחודי (צבר בן יהושע, 2016). החוקר/ת יוצאים למחקר מתוך עניין אישי עמוק, ולעיתים גם כאב אישי, מתמודד/ת עם הצורך לאסוף נתונים באופן שיטתי, לנתחם ולפרשם באופן מדעי ואמין. זו משימה מאתגרת במחקר האיכותני, והיא מעניקה למחקר את ייחודו ואיכותו. במרבית המחקרים הפוזיטיביסטיים מערכת היחסים בין נושא המחקר, הקוראים והחוקר/ת מוסווה בשם עקרונות מדעיים. אולם במסגרת המחקר האיכותני, שהוא סובייקטיבי במהותו, מתפתח זרם שבו החוקר/ת אינם מסתירים את עצמם אלא פועלים כשותפ/ה גלוי/ה בתהליך המחקרי.

 

מטרת הקבוצה

להכיר ולבחון דרכים שבהן חוקרות וחוקרים משלבים בעבודתם ובכתיבתם המחקרית את המבט והקול האישי. ייחודה של הקבוצה הוא בייחוס מקום מרכזי לחשיבה רפלקטיבית ומטא-קוגניטיבית בתהליך המחקר על כל שלביו, בדגש מיוחד על עקרונות הפסיכולוגיה ההתייחסותית, פרשנות ספרותית, וכתיבה מחקרית דמוית כתיבה ספרותית. המוקדים בעבודת הקבוצה יהיו פיתוח מודעות לנקודת המבט של החוקר/ת ולקולו/ה, להבנה ולפרשנות של השדה הנחקר ושל משתתפיו, לסוגות מחקריות הפתוחות יותר לקול האישי וכן לצורת כתיבת המאמר. זאת תוך עבודה בשני מישורים בד בבד: קריאה במאמרים, והתנסות בניתוח טקסטים שנאספו במחקרים איכותניים וליווי ההתמודדות של המשתתפים בכתיבה.

 

קבוצת העניין תתנהל בשילוב של קריאה במחקרים המייצגים כתיבה כפולת-פנים, ספרות תאורטית רלוונטית בספרות ובפסיכולוגיה, ובחינת מוקדי עניין במחקרים או בסוגיות מחקריות המתייחסות למקום החוקר/ת במחקר, שאותם יציגו משתתפי הקבוצה. הקבוצה תהווה מסגרת שבה יוכלו המשתתפים לחלוק התלבטויות או לשתף את העמיתים בתהליכי כתיבה, ניתוח ופרשנות במחקריהם, וכן בהתבוננות בהתלבטות בכתיבה בתהליך: למשל, סוגיות של ניסוח, שימושים לשוניים או ארגון.

 

קהל היעד

חוקרים וחוקרות מתחומים שונים המעוניינים לבסס יכולות פרשניות במחקר האיכותני, תוך שילוב קולם וניסיונם האישי במחקר ובכתיבתו. קבוצת העניין עשויה להתאים גם לחוקרים ולחוקרות בעלי תשתית של ידע דיסציפלינרי בניתוח טקסטים המצויים בצעדיהם הראשונים כחוקרים איכותניים בחינוך ובמדעי החברה.

 

מועדי המפגשים

בשנת הלימודים תשפ”א מפגשי קבוצות המשנה והמליאה יתקיימו באופן מקוון

בימי ראשון, תאריכי המפגשים: 15.11.2020 , 27.12.20 , 31.1.2021 , 14.3.2021 , 25.4.2021 , 6.6.2021

 

דמי הרשמה

הרשמה מוקדמת עד ליום 17 באוקטובר 2020 (כולל)

קבוצת משנה אחת: 540 ₪ , שתי קבוצות משנה: 856 ₪

הרשמה מאוחרת מיום 18 באוקטובר 2020 ולאורך שנת הלימודים תשפ”א

קבוצת משנה אחת: 600 ₪, שתי קבוצות משנה: 950 ₪

 

על המנחות

 

פרופ’ אילנה אלקד-להמן – פרופסור חבר להוראת ספרות, מרצה בתוכניות התואר השני בחינוך במכללת לוינסקי לחינוך; תחומי העניין שלה בהוראה ובמחקר: הוראת ספרות, הוראת ספרות בהקשר רב-תרבותי, פרשנות (במחקר נרטיבי ובמחקר בספרות), קריאה אינטרטקסטואלית וקריאה מולטי-מודאלית, ותרבות זיכרון בספרות.

 

פרופ’ סמדר בן אשר- פסיכולוגית מומחית; מרצה בכירה בתוכניות התואר השני בייעוץ חינוכי במכללת קיי ובאוניברסיטת בן גוריון, וחברת סגל מרכז מנדל למנהיגות בנגב; תחומי העניין שלה במחקר הם ילדים וקבוצות מוחלשות במצבי משבר ומצוקה, אבל ושכול והתבוננות נרטיבית בריקולאז’ית במצבי חיים מורכבים. סמדר ערכה את הספר ייצוגים חברתיים בישראל (המכון לציונות, אוניברסיטת בן גוריון, 2007) וחיברה את הספר צלול ועכור בפרשת הקישון (הקבוץ המאוחד ספרית הפועלים ומופ”ת, 2016). ספרה כוכב מביא את סיפורן האישי של נשים בדואיות פורצות דרך (מופ”ת, 2020).

https://store.macam.ac.il/store/interest/9705

(קבוצת עניין מחקר איכותני מופת תשפא)

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה