< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שיחה: על הספר: דור יהושע – הכיבוש הישראלי והתנ"ך (רייצ'ל הברלוק) (סדרת קריאות חדשות בתנ"ך) [ון ליר ירושלים / מקוון] 24.9.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0091500/

The Joshua Generation: Israeli Occupation and the Bible

ד"ר יוספה רז וד"ר רייצ'ל הברלוק על ספרה
The Joshua Generation: Israeli Occupation and the Bible
שיחה בעברית
בשידור חי |
בסדרה
מקרא מפורש: שיחות על קריאות חדשות בתנ"ך
כיצד תרם חוג התנ"ך של דוד בן-גוריון לנורמליזציה של הכיבוש? ואיך הפכו היהודים בגרמניה המחולנת מפרשנים רעים של התנ"ך לקוראים רעים של שירה?
סדרת השיחות "מקרא מפורש" תוקדש לדיונים מעמיקים על ספרים חדשים שמעמידים במרכזם את התנ"ך בעת המודרנית. דרך שיחות בין כותבות הספרים ובין חוקרים-עמיתים נבקש לבחון מומנטים שונים בהתקבלותו של התנ"ך כספר מודרני, ולהבין כיצד חילוצו מהקשרי קריאה מסורתיים ושילובו בהקשרים חדשים השפיעו לא רק על המציאות שבמסגרתה הוא נקרא, אלא על משמעות הטקסט עצמו. בדיונים המשלבים דת, לאומיות והרמנויטיקה, מציגים הספרים דרכים שונות שבהן הפך התנ"ך לטקסט מכונן של מבנים פוליטיים, אינטלקטואליים ואסתטיים חדשים, אשר השפעתם הגלויה והסמויה עיצבה את העולם שבו אנו חיים.
בהשתתפות
ד"ר יוספה רז, אוניברסיטת חיפה ד"ר רייצ'ל הברלוק, אוניברסיטת אילינוי

24.9.20, 20:00-18:00

https://bit.ly/3m6P9DM

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה