ניוזלטר רמה 361 [8.4.23]. הודעות שפורסמו בין התאריכים 27 במרץ - 8 באפריל 2023