< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: דיור לכל: שכירות ארוכת טווח ודיור ציבורי בישראל [אלרוב אונ ת"א / ת"א] 23.4.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3040703/

מכון אלרוב לחקר הנדל"ן ומסלול שמאות מקרקעין והערכת נדל"ן בתוכנית ה- MBA בניהול נדל"ן
בפקולטה לניהול ע"ש קולר, אוניברסיטת תל אביב
מזמינים אתכם ואתכן לכנס בנושא: דיור לכל: שכירות ארוכת טווח ודיור ציבורי בישראל

יום ראשון 23 באפריל 2023, 16:30–20:15
בניין לורי לוקיי (אולם אורגלר), קמפוס אוניברסיטת תל אביב

17:00 ברכות
ד"ר רחל שלום-גילה, מנהלת תוכנית לימודי שמאות מקרקעין והערכת נדל"ן, הפקולטה לניהול ע"ש קולר, אוניברסיטת תל אביב

17:10 מושב ראשון

פרופ' דני בן-שחר, ראש מכון אלרוב לחקר הנדל"ן, הפקולטה לניהול ע"ש קולר, אוניברסיטת תל אביב
מצוקת הדיור בישראל 2023

גב' נחמה בוגין, שמאית מקרקעין ומשפטנית, יו"רית לשכת שמאי מקרקעין בישראל
שכירות ארוכת-טווח כפתרון למשבר הדיור

ח"כ נעמה לזימי, יו"רית ועדת הצעירים וחברת ועדת הכספים (מפלגת העבודה)
אחריות המדינה על משבר הדיור

עו"ד ארז רוזנבוך, יו"ר דירקטוריון מגוריט ישראל בע"מ
מבוי סתום בשוק הבעלות ועל סף קריסה בשוק השכירות

מר דני גיגי, מנכ"ל פורום הדיור הציבורי
מי מחסל את הדיור הציבורי ומדוע לא קיימת אלטרנטיבה?

מר ארבל אלטשולר, מנהל תחום בכיר שיכון ומקרקעין, אגף החשב הכללי, משרד האוצר
בין שכירות ציבורית למוסדית

18:30 הפסקה

18:50 מושב שני

מר יהודה מורגנשטרן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
משרד הבינוי והשיכון – פתרונות דיור ומוביליות חברתית

ד"ר תמר רמות-ניסקה, כלכלנית, אגף מקרו ומדיניות, חטיבת המחקר, בנק ישראל
על התועלת ממכירת הדירות לדיירים בדיור הציבורי

עו"ס ענבל חרמוני, יו"רית איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים
קורת גג כתנאי לביטחון ורווחה

עו"ד ענבל דוד, מנכ"לית החברה הממשלתית דירה להשכיר
על צמיחת שוק השכירות המוסדי בישראל

פרופ' נטע זיו, מנהלת אקדמית, ד"ר סיגל פלח, חוקרת, תוכנית קרסו הגר, אוניברסיטת תל אביב
דיור ציבורי ומוביליות חברתית–ניתוח השלכות מדיניות דיור באמצעות מסד נתוני עתק

מר איתן בנימין, יו״ר קבוצת Artimus, ארה"ב
מגורים בשכירות ארוכת-טווח, הלכה למעשה

להרשמה: https://alrov.activetrail.biz/23.4.23

 

מפרסם ההודעה
מכון אלרוב לחקר הנדל"ן Alrovint@tauex.tau.ac.il
כתובת מלאה
מכון אלרוב לחקר הנדל"ן, פקולטה לניהול ע"ש קולר, אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה