< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

חדשות, שיתוף הקהילה, שונות // עצומה: מכתב פתוח בנוגע להפיכה המשטרית

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3040503/

ההפיכה המשטרית עדיין על שולחן הכנסת ויכולה לעבור בכל רגע. אנו, תלמידי.ות מחקר מרחבי הארץ, מוחות על החלטת המוסדות האקדמיים לחזור לקיים את הלימודים כסדרם. הנהלות המוסדות האקדמיים בארץ, השביתו את הלימודים והפעילות האקדמית לאלתר, בלי לפגוע בתנאי העובדים.ות! חתמו על המכתב הפתוח >> https://tinyurl.com/35yz8937

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה