< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: בנקים במשבר - שולחן עגול בהשתתפות המפקח על הבנקים ויו"ר הרשות לני"ע [המכללה למינהל / ראשל"צ] 23.4.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3032902/

התמוטטות בנק היא אירוע דרמטי משום השלכותיה הרחבות.

פרשת Silicon Valley Bank ונפילת קרדיט סוויס מחדדות את הצורך ביציבות בנקאית ומעוררות מחדש את שאלת האסדרה הראויה.

השולחן העגול יעסוק בגורמים להתמוטטות ואם קיים סיכון לאירוע דומה בישראל.

נדון במגוון סוגיות: טיב האסדרה הנדרשת, תפקידו של בנק ישראל, תופעת הריצה על הבנק, ביטוח פיקדונות, השלכות על סקטורים ספציפיים כדוגמת ענף ההייטק ותחום הקריפטו.

נתכנס לדיון רב משתתפים: בנק ישראל, רשות ניירות ערך, הבנקים, איגוד ההייטק הישראלי, עורכי-דין, אקדמיה.

בהשתתפות המפקח על הבנקים מר יאיר אבידן ויו"ר הרשות לני"ע גב' ענת גואטה.

 

מנחות ומרצות:

השופטת בדימוס ד״ר איריס סורוקר – מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה

פרופ׳ רות פלאטו שנער – המכללה האקדמית נתניה

 

23.4.23, 19:00-15:00

 

למידע נוסף ולהרשמה: https://lp.vp4.me/x6k7

מפרסם ההודעה
ענת הרמן מנהלת אדמיניסטרטיבית מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה anath@colman.ac.il 03-9634104 / 050-7844977 https://www.facebook.com/hethcenter https://www.colman.ac.il/heth_center
כתובת מלאה
המסלול האקדמי המכללה למינהל, אלי ויזל, ראשון לציון, ישראל, בנין ג' אולם 226
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה