ניוזלטר רמה 383 [7.10.23]. הודעות שפורסמו בין התאריכים 30 בספטמבר - 7 באוקטובר 2023