< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ** נדחה ** השקת ספר: האופרמנים (ליון פויכטוונגר, ניצה בן-ארי) [ליאו בק / ירושלים & מקוון] 25.10.23 ** נדחה למועד אחר **

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3100500/

הצטרפו אלינו לערב לכבוד תרגומו החדש של הספר "האופרמנים" על ידי פרופ' ניצה בן-ארי, בהשתתפותה ובהשתתפות דוד ויצטום, פרופ' זהר שביט ופרופ' עופר אשכנזי.

"האופרמנים" נכתב לפני כ-90 שנה, מייד עם עלייתו של היטלר לשלטון בשנת 1933. מחברו, ליון פויכטוונגר, כתב את הרומן בזמן אמת בעודו יושב בגלות. ספר זה מתאר את קורותיה של משפחה יהודית בורגנית בברלין ואת תהליך קריסתה של הדמוקרטיה הליברלית בה היא חיה. משפחת אופרמן היא סמל למסורת ויציבות, עמוד תווך בקהילה היהודית בעיר, אך כאשר חייהם הנוחים מאוימים על ידי הנאצים, אותה יציבות מתערערת והם עומדים למול בחירה אכזרית – להסתגל, לברוח או להתנגד.

האירוע יתקיים ביום רביעי ה-25.10.23 בשעה 19:00, במכון או בזום ובינר. האירוע יתקיים בעברית.

https://leobaeck.org/upcoming-events/%d7%a2%d7%a8%d7%91-%d7%9c%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a4%d7%95%d7%99%d7%9b/

 

מפרסם ההודעה
עדי אסטרחן adiastrhan@leobaeck.org
כתובת מלאה
מכון ליאו בק, בוסתנאי 33, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה