ניוזלטר רמה 250 [29 באוגוסט 2021]

ניוזלטר רמה גיליון 250

29 באוגוסט 2021

בין הנושאים שיידונו:
כתיבה ופרסום של מאמרים אקדמיים * מחקר נרטיבי * חקר הטקסט והשיח בעידן של שינוי * 
ניתוח נתונים במחקר איכותני: בין מהות למשמעות * מחקר איכותני-חזותי * תיאוריה ונתונים במחקר איכותני * מחקר איכותני בין יצירתיות לאי-סדר * להיות שם: תצפית-משתתפת אתנוגרפית 

-----------------------------

כל ההודעות החדשות

שהתפרסמו בין 25 - 29 באוגוסט 2021