< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // תזכורת / סדרת סדנאות: פתיחת ההרשמה לקבוצת העניין במחקר איכותני [מופ"ת, מקוון] דדליין להרשמה=1.10.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1080814/

במסגרת פעילות הקבוצה יתקיימו בשנת הלימודים תשפ”ב שישה מפגשים, בימי ראשון (31/10/2021; 12/12/2021; 30/1/2022; 20/3/2022; 8/5/2022; 12/6/2022). בכל אחד מהמפגשים הללו החברות תשתתפנה באחת או בשתיים מקבוצות ההתמחות (בוקר וצוהריים), ותאזנה להרצאת אורח/ת במליאה.

המפגשים בשנה”ל תשפ”ב יהיו מקוונים ויתקיימו בזום.

סדר היום של ימי העיון הוא כדלקמן:

מפגשים מקוונים במסגרת קבוצות משנה בוקר, בשעות 12:00-10:00
כתיבה ופרסום של מאמרים אקדמיים / ד”ר יערית בוקק-כהן
“זה המחקר שלי”: הפנים הגלויות של החוקר/ת במחקרים איכותניים / פרופ’ אילנה אלקד-להמן ופרופ’ סמדר בן אשר
מחקר נרטיבי / ד”ר גבריאלה ספקטור-מרזל
הרצאת אורח/ת ודיון במליאה, בשעות 12:30–14:00 (נושאי הרצאות האורח ושמות המרצים והמרצות במליאה מפורטים בהמשך)

מפגשים מקוונים במסגרת קבוצות משנה צהריים, בשעות 16:30-14:30
חקר הטקסט והשיח בעידן של שינוי / פרופ’ עירית קופפרברג
ניתוח נתונים במחקר איכותני: בין מהות למשמעות / ד”ר שרה שמעוני
מחקר איכותני-חזותי / ד”ר רבקה הלל-לביאן

נושאי הרצאות האורח ושמות המרצים במליאה:
יום ראשון, 31 באוקטובר 2021
תיאוריה ונתונים במחקר איכותני
פרופ’ דורית טובין / המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

יום ראשון, 12 בדצמבר 2021
מחקר מתוך עמדה ביקורתית מעורבת
ד”ר מני מלכה / בית הספר לעבודה סוציאלית, מכללת ספיר

יום ראשון, 30 בינואר 2022
מחקר איכותני בין יצירתיות לאי-סדר
פרופ’ עמיה ליבליך / האוניברסיטה העברית (אמריטה) והמכללה האקדמית לחברה ואמנויות

יום ראשון, 20 במרץ 2022
פרשנות נרטיבית
ד”ר גבריאלה ספקטור-מרזל / בית הספר לעבודה סוציאלית, מכללת ספיר, ומכון מופ”ת.

יום ראשון, 8 במאי 2022
להיות שם: תצפית-משתתפת אתנוגרפית
פרופ’ ניר אביאלי / המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

יום ראשון, 12 ביוני 2022
כנס מחקרי: הצגות המחקרים של חברות וחברי הקבוצה

דמי הרשמה
קבוצת משנה אחת: 600 ₪, שתי קבוצות משנה: 950 ₪

הנחה על הרשמה מוקדמת 10%
ההנחה מסתיימת בתאריך 1.10.2021 חודש לפני תחילת הפעילות .

מחיר לאחר הנחה:
קבוצה משנה אחת: 540 ₪, שתי קבוצות משנה: 950 ₪
למידע ולהרשמה: https://mofet-web.macam.ac.il/rashut/interest/
להרשמה טלפונית: מנהל לומדים 03-6901401/03-6901426

6 מפגשים בשנה”ל תשפ”ב

https://mofet-web.macam.ac.il/rashut/interest/

(מופת סתיו 2021)

Message publisher
טל אורן rashut@macam.ac.il
Full address
מכון מופת, Shoshana Persits Street, Tel Aviv-Yafo, Israel
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added