< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: הרב יוסף משאש: הלכה, הגות והיסטוריה [יד בן צבי, חיפה וקרית אונו 01/22] דדליין=6.9.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1072222/

החוג ללימודי יהדות של הקריה האקדמית אונו ומכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח

מכריזים על כנס בינלאומי

 

הרב יוסף משאש: הלכה, הגות והיסטוריה

שיתקיים בימים שלישי ורביעי א-ב בשבט תשפ"ב, 4-3 בינואר 2022

 

הרב יוסף משאש (1974-1892), היה איש אשכולות ואחד מחכמי התורה המקוריים והחשובים בעולם היהודי במאה העשרים. הרב משאש הנהיג ויצר במרוקו, באלג'יריה ובמדינת ישראל וחיבוריו נותנים בידינו פרספקטיבות של תקופות ומרחבים שונים. לרגל שנת ה-130 להולדתו וביום הילולתו (יום פטירתו, ב' בשבט), נקיים כנס רב תחומי שיוקדש להארת פועלו ויצירתו.

 

אנו מזמינים חוקרות וחוקרים להציג פירות מחקר מקורי שטרם התפרסמו או הוצגו בכנסים אחרים, במגוון סוגיות, כגון:

  • יצירתו ומשנתו ההלכתית של הרב יוסף משאש:

o דרכי הטיעון והדיון שלו בפסיקת הלכה;

o שילוב שיקולים חברתיים וערכיים בחשיבתו ההלכתית;

o ניתוח השוואתי של הדומה והשונה בינו לבין פוסקים אחרים;

o ניתוח השוואתי של גישתו וגישת חכמי שריעה מוסלמים בני הזמן;

 

  • יצירתו ומשנתו הרעיונית של הרב יוסף משאש:

o דרכי העיון והפרשנות התורניות;

o שילוב השכלה תורנית וכללית;

o גישת היהדות כלפי דתות אחרות וכלפי נכרים;

o גישתו כלפי השלטונות הצרפתים והמוסלמים;

o נישואי תערובת וגיור;

o התייחסותו לתהליכים ותופעות של חילון בציבור היהודי;

o גישתו לזוגיות, משפחה, מעמד האשה, חינוך ילדים;

o יחסו לקבלה ולפילוסופיה;

o יחסו למדעים ולתרבות כללית;

o ניתוח השוואתי בין משנתו הרעיונית של הרב משאש לבין הוגים אחרים בני הזמן והמרחב הגאוגרפי המוגרבי והים-תיכוני;

 

  • שירה ופיוט ואמנות:

o גישתו לאסתטיקה ולאמנות;

o מקום השירה בחיים היהודיים;

o דרכו בכתיבת פיוטים ושירה;

o השתלבותו במסורת השירה הספרדית הימי-ביניימית והשירה המודרנית;

o מרכיבי הלשון העברית בכתיבתו;

o מרכיבים של ערבית וצרפתית בכתיבתו;

 

  • היסטוריה, חברה ותרבות:

o פעילותו הציבורית של הרב משאש במרוקו, אלג'יריה ומדינת ישראל;

o איסוף מידע היסטורי וכתיבה היסטורית של הרב משאש;

o בחינת היבטים תרבותיים בכתביו של הרב משאש: תרבות הספר, תרבות חומרית, המשפחה היהודית בצפון אפריקה תוך התייחסות להיבטים של ילדות ומגדר, חקר הרגשות;

o רפואה הגיינה וגוף בכתביו של הרב משאש;

o בין תרבות רבנית לתרבות עממית בכתיבתו של הרב משאש;

o גישתו לרב-תרבותיות והיבטים כאלו בכתביו;

o ניתוח הרשתות המקומיות, האזוריות והעולמיות בהן פעל הרב והיבטים של תנועה והגירה.

חוקרים וחוקרות מכל הדיסציפלינות במדעי הרוח והחברה מוזמנים להציע נושא להרצאה בצרוף: כותרת הרצאה, תקציר של 250 מילהושיוך אקדמי.

נא לשים לב ללוח הזמנים: התאריך האחרון להגשת ההצעות הוא יום שני, כ"ט באלול תשפ"א, 6 בספטמבר 2021. תשובות תמסרנה לא יאוחר מתחילת חודש אוקטובר 2021.

את הפרטים האישיים והצעת המחקר יש למלא בקישור הבא:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9SptPxUGg7EhWLokuJ46ix7oQgjTHkuDcBD8q4EnFIUh32g/viewform

יתכן וחלק מהפירות המחקרים של הכנס יפורסמו בכתב העת 'פעמים' בגליון נושא שיוקדש לכך.

נשמח לראותך בין המשתתפים והמשתתפות בכנס.

בברכה,

הוועדה האקדמית של הכנס:

פרופ' צבי זוהר, פרופ' טובה הרטמן, ד"ר חנן חריף, ד"ר מיכל אוחנה, ד"ר ג'סיקה מרגלין, ד"ר דוד גדג', ד"ר סמיר בן לאיישי וד"ר דוד ביטון

כתובת דוא"ל לתקשורת: messas2022@ono.ac.il

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה