פרסום // מידע עדכני על כתב העת "עיונים בשפה וחברה"

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1082820/

מזמינה אתכם לעיין במידע עדכני על כתב העת:

"עיונים בשפה וחברה" הוא כתב העת של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה. זהו כתב עת רב תחומי שפיט, המציע במה אקדמית לחוקרים העוסקים בלשונות השונות המדוברות בישראל והנמצאות בממשק בין שפה וחברה מטרתו לשקף ולהפיץ את המחקר הנערך בישראל ולשרת חוקרים מדיסציפלינות שונות העוסקות בחקר שפה וחברה.

מתפרסמים בו מאמרים מתחומים כגון בלשנות, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, תקשורת, חקר השיח, חינוך, תרגום ועוד. המאמרים יכולים לעסוק בתחומים אלו מן הבחינות התיאורטית, האמפירית, התיאוּרית והמעשית, ולהציע חיבורים רב תחומיים רלבנטיים לממשק ולחיבורים שבהם מתמקד כתב העת.

כתב העת יוזם לעתים גיליונות מיוחדים, שהובילו בעבר לאסופות של מאמרים עדכניים בנושאים כגון: קול בחברה הישראלית העכשווית מנקודת מבט רב תחומית, ויזואליזציה בשיח ובתקשורת במוסדות, מחקר נרטיבי בחברה הישראלית, שפה ומיניות, שיח פוליטי, שיח כתות, שיח מצוקה בחברה הישראלית ועוד. הגיליון הקרוב, גיליון נושא שיעסוק בשאלה "לדבר כמו ישראלי.ת" עתיד להתפרסם במהלך 2022.

סביב גיליונות אלה נערכים ימי עיון ומושבים מיוחדים בכנסים אקדמיים. בשנים האחרונות נוספו לתחומי הכתיבה הרב-תחומיים של "עיונים בשפה וחברה" מאמרים שמתמקדים בשיח ברשתות חברתיות, בהיבטים שונים של רב מודליות, בשימושים בשפה פיגורטיבית במסגרות שיח שונות ועוד.

כתב העת מבקש להרחיב את שורת הכותבים ואת תחומי הנושאים העוסקים בהיבטים שונים של השפה והחברה בישראל, כפי שהם מתבטאים בשיח הדבור, הכתוב והמקוון במסגרות המדיה השונות.

להגשת מאמר לפרסום הכנסו לאתר האגודה לחקר שפה וחברה, כתב העת, הנחיות לפרסום:

http://www.languageandsociety.co.il/Guidelines-for-Contributors.html

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה