ניוזלטר רמה 382 [29.9.23]. הודעות שפורסמו בין התאריכים 20 - 29 בספטמבר 2023