< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // **מבוטל ** ערב עיון: לכבוד חבר האקדמיה פרופ' איתן קולברג בהגיעו לגבורות [האקדמיה למדעים / ירושלים & מקוון] 25.10.23 **מבוטל **

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3092809/

האירוע מבוטל עקב המצב

הכניסה בהרשמה מראש, ללא תשלום ועל בסיס מקום פנוי

https://www.academy.ac.il/Index/Entry.aspx?nodeId=741&entryId=22703

 

התכנסות בשעה 13:15

 

מושב ראשון 15:00–13:45

יושב ראש: פרופ' יוחנן פרידמן

חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

והמרכז האקדמי שלם, ירושלים

 

ברכות

פרופ' מרגלית פינקלברג

סגנית נשיא האקדמיה

 

פרופ' יוחנן פרידמן

מפעלו המדעי של פרופ' איתן קולברג

 

ד"ר יוסף ויצטום, האוניברסיטה העברית בירושלים

שליח אללה לא מת: מסורת ועיצובה

 

הפסקה 15:30–15:00

 

מושב שני 17:00–15:30

יושבת ראש: פרופ' אלה לנדאו טסרון

האוניברסיטה העברית בירושלים

 

פרופ' מאיר בר–אשר, האוניברסיטה העברית בירושלים

עקרון ה'תַקִּיַה' (זהירות והסתרה) ככלי לקביעת

ההלכה אצל המלומד השיעי אבּו גַ'עְפַר אלטּוסִי

איש המאה האחת–עשרה

 

פרופ' סימון הופקינס, חבר האקדמיה

האוניברסיטה העברית בירושלים

זוטות סביב המילה שִיעַה

 

ד"ר רועי וילוז'ני, אוניברסיטת חיפה

מֻחְסִן פַיְץ כַאשַאנִי וניסיונו להפיח חיים ב 'החייאת מדעי הדת'

 

הפסקה 17:30–17:00 

 

מושב שלישי 19:00–17:30

יושבת ראש: פרופ' ליבנת הולצמן, אוניברסיטת בר-אילן

 

פרופ' פרנק סטיוארט, האוניברסיטה העברית בירושלים

הרקע השבטי לעולם הערבי המודרני

 

פרופ' מאיר ליטבק, אוניברסיטת תל אביב

כופרים או מוסלמים יראי שמיים

גישות חדשות בשיעה בעניין חברי הנביא (הצחאבה)

 

פרופ' איתן קולברג

דבר בעל היובל

 

בסיום הערב תהיה קבלת פנים חגיגית

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה