< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // יום עיון: שש אחרי המלחמה צבא, ביטחון וחברה [יד בן צבי / ירושלים] 17.10.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3092803/

יום עיון במסגרת מיזם מחקר ותיעוד מלחמת יום הכיפורים והשלכותיה על החברה הישראלית
בשיתוף המכון למחקרי ביטחון לאומי והמחלקה להיסטוריה בצה”ל
שידור ישיר מערוץ היוטיוב יהיה זמין לצפייה מרחוק בדף זה

10:30 כינוס
מנחה: בן ירושלמי, המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS
11:00 ברכות
ד”ר יניב מזומן | מנכ”ל יד יצחק בן-צבי
פרופ’ מנו טרכטנברג |ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי
ד”ר אלי מיכלסון | ראש המחלקה להיסטוריה בצה”ל
11:15 הרצאת פתיחה: ההיסטוריוגרפיה של מלחמת יום הכיפורים
פרופ’ יואב גלבר (אמריטוס) אוניברסיטת חיפה

11:50-13:00 מושב ראשון: מלחמה אחת משלוש נקודות מבט – שיח חוקרים
“מלחמת תריסר השנים”- יום הכיפורים בפרספקטיבה מצרית
ד”ר אופיר וינטר, המכון למחקרי ביטחון לאומי | ד”ר דן שיפטן, אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת תל-אביב
סוריה, אסד ומלחמת יום הכיפורים
פרופ’ (אמריטוס) משה מעוז | ד”ר אמנון רמון, המכון לחקר א”י ויישובה, יד יצחק בן־צבי
ישראל ומלחמת יום הכיפורים: קו פרשת דרכים חברתי ומדיני?
פרופ’ תמר הרמן, האוניברסיטה הפתוחה | ד”ר לואיז פישר, ארכיון המדינה | ד”ר ענת שטרן, האוניברסיטה הפתוחה

13:00 הפסקת צהרים

13:45 מושב שני: תוצאות המלחמה והשלכותיה – דיון
מנחה: ד”ר אלי מיכלסון, רמ”ח היסטוריה, צה”ל
לקחים וקיבעון – פרופ’ (אמריטוס) אלון קדיש, האוניברסיטה העברית
תוצאות המלחמה ואתגרי הפיקוד העליון – ד”ר שמעון גולן, מחלקת היסטוריה, צה”ל
הסכם הפרדת הכוחות עם סוריה: לקחים מדיניים וצבאיים – ד”ר יניב פרידמן, מחלקת היסטוריה, צה”ל
סיכום – ד”ר אלי מיכלסון
הרצאה: “סבירות נמוכה למלחמה”- תפישת המציאות הישראלית
אלוף (במיל’) תמיר הימן, מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS
15:15 הפסקה

15:30 מושב שלישי: השפעות המלחמה על החברה בישראל
ההשלכות החברתיות והכלכליות של המלחמה
פרופ’ מנואל טרכטנברג, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS
“כל העם במילואים?” מלחמת יום הכיפורים ולאחריה
ד”ר תא”ל (במיל’) אריאל היימן, המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS
כמו למצוא מחט בערימת שחת: התהוות המערך לאיתור נעדרים על רקע מלחמת יום הכיפורים
ד”ר פנינה שוקר, מרכז ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון (JISS), המכללות הצבאיות והמרכז האקדמי שלם
חוויות מלחמת יום כיפור פוגשות הזדקנות – הצגת מחקר חדש
ד”ר תמי גיטליץ, אוניברסיטת תל-אביב | ד”ר שרון אבידור, מכללת רופין | מר אריה רוטשטיין, צוות המחקר
היום שאחרי המלחמה: סיפורים אישיים
מיזם התיעוד של יד בן־צבי, לוי זיני ועידן גליקזליג – ‘דוק סרטים’
17:00 קבלת פנים (למוזמנים) וסיור בצריף הנשיא – בהדרכת תרצה רבינוביץ

18:30-20:00 מופע מוסיקלי: ‘תפילה שבורה’
בהרשמה נפרדת, בעלות 40 ש”ח .

https://ybz.org.il/product/%d7%a9%d7%a9-%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%97%d7%9e%d7%94-%d7%a6%d7%91%d7%90-%d7%91%d7%99%d7%98%d7%97%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94/

Message publisher
שרי קרן אלמוג המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה machonei@ybz.org.il 02-5398855
Full address
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added