< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: ארבעה אבות נזיקין: מסורת, משפט ופרשנות (אבישלום וסטרייך) [עברית / מודפס]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3092729/

אבישלום וסטרייך, ארבעה אבות נזיקין: מסורת, משפט ופרשנות (ירושלים: כרמל, תשפ"ג)

 

"ארבעה אבות נזיקין: השור והבור והמבעה וההבער", כך שונה המשנה הפותחת את מסכת בבא קמא. מימים קדמונים עמלו רבים בניסיון לפרש את המשנה ולעצב את עולם המושגים שעומד בבסיסה; עמל שפירותיו הם הספרות התלמודית מראשיתה ועד חתימתה, הספרות הפרשנית והספרות ההלכתית הבתר תלמודיות, ספרות המחקר מהדורות האחרונים ומגוון עצום של בתי מדרש וקהילות פרשניות, המבקשים להוסיף נדבך על נדבך בפיצוחן, בחשיפתן ובעיצובן של "הַפְּשָׁטוֹת המתחדשים". ספר זה מבקש להיות חוליה בשרשרת ארוכה זו.
הספר מבקש להאיר את ארבעת אבות הנזיקין מתוך חטיבת נזקי ממון שבמסכת בבא קמא (קרי: בעיקר ששת הפרקים הראשונים של המסכת במשנה ובתלמודים): את המסורות השונות לאורכה ולרוחבה של הספרות התלמודית בנוגע לתוכנם ולמובנם, את תהליכי ההמשגה ההלכתיים-משפטיים העומדים ביסודם בשלבים השונים של פיתוחם, ואת המגמות הפרשניות המרתקות והיצירתיות הפרשנית הנפלאה העולות מתוך הספרות התלמודית בנסיון לבארם.

 

https://www.carmelph.co.il/product/the-four-archetypes-of-damages/

מפרסם ההודעה
פרופ' אבישלום וסטרייך פרופ' חבר, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, רמת גן עמית מחקר, מכון שלום הרטמן, ירושלים עמית מחקר ופרופ' אורח, מרכז כץ, אוניברסיטת פנסילבניה (תשפ"ג); The Petrie-Flom Center, אוניברסיטת הרווארד (תשע"ח) avishalomw@gmail.com
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה