ניוזלטר רמה 378 [4.9.23]. הודעות שפורסמו בין התאריכים 29 באוגוסט - 4 בספטמבר 2023