< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: האם ביקורת תרבות יוצרת משבר? (חזקי שוהם) [בר אילן / מקוון] 10.9.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3090303/

הרצאה מיוחדת בזום
פרופ’ חזקי שוהם, ראש התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות, אוניברסיטת בר-אילן

מה מקור המושג “הגמוניה”? מי טבע את המושג “משילות”? מהיכן הגיעה התיאוריה על “הנייחים והניידים”? מתי התחילו לדבר על “עובדות חלופיות” במדע? ומדוע נהיה ברור שאמת היא בעיקר עניין של “פוזיציה”?

המושגים האלו הם רק דוגמאות מתוך רשימה ארוכה של מושגים שהופיעו במהלך המאה ה-20 בטקסטים תיאורטיים בלימודי התרבות, ומכתיבים מזה מספר עשורים את סדר היום האינטלקטואלי בתחום. מחוץ לאקדמיה, המושגים האלו נחשבו לרוב להזויים או אזוטריים, אך לאחרונה חדרו בעוצמה למרכז המחשבה החברתית והתרבותית והפכו לכדור-משחק פוליטי שמכתיב משבר אמון עמוק שמאיים על חישוקי הסולידריות החברתית כאן ובכל החברה המערבית.
היום יותר מתמיד, אין דרך להבין את המציאות הכאוטית סביבנו כלי להכיר את ההקשר האינטלקטואלי שבו צמחו המושגים האלו והתמורות שעברו.

האם אפשר עדיין לעסוק בביקורת תרבותית באופן אחראי ולתקן?

בגמר ההרצאה יתקיים דיון בהשתתפות הקהל.
הרשמה לקבלת לינק לאירוע >>

מצורף לינק להרשמה: https://lp.biu.ac.il/commentarymeeting-09/

10.9.23, 21:00-19:30

מפרסם ההודעה
ד״ר אסף אוּזן, חוקר ספרות השוואתית, אתיקה ותיאטרון. עמית הוראה בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות היחידה ללימודים בינתחומיים, אוניברסיטת בר אילן. assaf.uzan@biu.ac.il
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה