< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: מהי תרבות ישראלית? אירוע לספר: משפה למופע: לשונות יהודיות על הבמה בישראל (שרית קופמן-שמחון) [ירושלים] 6.9.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3090404/

ערב השקה לספרה של ד"ר שרית קופמן-שמחון
"משפה למופע: לשונות יהודיות על הבמה בישראל"

ספרה של ד"ר שרית קופמן-שמחון חוקר ומתעד את העשייה של מגוון קבוצות תיאטרון ישראליות העוסקות בשימור ובשחזור שפות ותרבויות, המצויות על קו התפר שבין היעלמות לתחייה: יידיש, לדינו, מרוקאית-יהודית, עיראקית-יהודית, ארמית-יהודית, בוכרית וג'והורי. כמו כן עוסק הספר בתיאטרון יוצאי אתיופיה בישראל. הספר בוחן את המאבק התרבותי והלשוני ואת שורשיו מזווית העשייה התיאטרונית בארץ, ובאמצעות זאת נוגע גם בעורק הראשי של הזהות האישית והלאומית במדינת ישראל. בימים אלו של מאבק חברתי ופוליטי בישראל, בולטת חשיבותו של הספר יותר מתמיד.

בהשתתפות: ד"ר שרית קופמן-שמחון
מנחה :שלומית כהן-סקלי
נגינה: אושי מסלה
משחק: תהילה טווסי אדגה, צביקה היזיקיאס (התיאטרון הישראלי-אתיופי הולגאב)
קטע ביידיש: אדם רפופורט-פלג
קטע בג'והורי: שרה רחמני
על תיאטרון מרוקאי בישראל ודברי סיכום: ד"ר עירית פוגל-גבע (מנהלת המחלקה לתיאטרון ופרינג' במשרד התרבות והספורט)

תאריך: רביעי, 6.9.23

שעה: 19:00

מיקום: בית הקונפדרציה

הכניסה חופשית על בסיס מקום פנוי
*19:00 קבלת פנים, 19:30 תחילת האירוע

https://www.confederationhouse.org/page_19887?bsp=65694

מפרסם ההודעה
saritcofman67@gmail.com
כתובת מלאה
בית הקונפדרציה, רח' אמיל בוטה, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה