< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: שיבה, מסורת ודו-לאומיות (אבי-רם צורף) [ון ליר / ירושלים & מקוון] 18.9.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3090409/

במכון ומקוון | שיבה, מסורת ודו-לאומיות
ערב דיון |
לכבוד צאת ספרו של אבי-רם צורף,
"קדמה מזרחה: ר' בנימין, דו-לאומיות וציונות-שכנגד" (מרכז זלמן שזר, 2023)
הכניסה לאולם חופשית, בהרשמה מראש > bit.ly/44BMx5J

ר' בנימין (יהושע רדלר פלדמן, 1880–1957), יהודי שומר תורה ומצוות יליד גליציה ההבסבורגית, היה מן הדמויות הבולטות שקראו לגיבושה של מסגרת פוליטית דו-לאומית בתקופת השלטון הקולוניאלי הבריטי. לאחר הקמתה של מדינת ישראל היה אחד היהודים הבודדים שתבעו את שיבת הפליטים הפלסטינים. לצד פעילותו זו ובאופן בלתי נפרד ממנה, היה ר' בנימין דמות מרכזית גם במעגלי הספרות העברית החדשה ובשיח הפובליציסטי החרדי הציוני והלא ציוני, ואף היה תומך בולט בנציגות הפוליטית הספרדית העצמאית.
בערב הדיון נבקש ללכת בעקבות הגותו וחייו של ר' בנימין כדי לנסות לשרטט אופק פוליטי אחר, שיש בו פתח למימוש הקיום הקולקטיבי היהודי בארץ תוך ניתוקו מיחסי הכוח ההיררכיים הגלומים במסגרת המשטרית הישראלית הקיימת. עוד נבקש לחשוב כיצד דגמים פוליטיים היסטוריים יכולים לסייע לנו לדמיין מסגרת פוליטית שונה לקיום ערבי–יהודי משותף בארץ, עכשיו ובעתיד.

ברכות:
ד"ר אסף דוד, מכון ון ליר בירושלים
מר עזרא ברום, מנהל ההוצאה לאור, מרכז זלמן שזר
בהשתתפות:
מנחה: ד"ר עידו הררי, מכון ון ליר בירושלים
פרופ' גיא מירון, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר זהיה קונדוס, Leibniz Institute for Jewish History and Culture – Simon Dubnow
ד"ר מאיה שבת, אוניברסיטת פוטסדם
מגיב: ד"ר אבי-רם צורף, האקדמיה ע"ש פולונסקי, מכון ון ליר בירושלים

18.9.23, 20:30-18:30

כניסה בהרשמה מראש: bit.ly/3qSq6LM

* (vanleerinst)

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל & מקוון
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה